การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ผู้สูงอายุต้องการการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจในทิศทางที่ไม่เป็นผลดีกับตัวผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เชื่องช้าลงไป ไม่กระฉับกระเฉง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกก็ลดน้อยถอยลงและผู้สูงอายุส่วนมากมักมีโรคประจำตัวที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่การเคลื่อนไหวที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ ความเสื่อมถอยของสภาพร่างกายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเพราะการเกิดอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เหตุการณ์บานปลายออกไปได้อย่างที่ไม่ควรจะเป็น ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจึงควรเริ่มตั้งแต่การจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านและบริเวณบ้านให้เกิดความสะดวกสบายกับผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดเพื่อลดภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย

เริ่มจากประตูทางเข้า-ออกจากห้องหรือประตูบ้านควรเลือกแบบที่ผู้สูงอายุสามารถเข้า-ออกได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวเช่น รถเข็นหรือไม้เท้า ความกว้างของประตูควรกว้างเพียงพอให้ผู้สูงอายุเข้า-ออกได้โดยสะดวก ประตูควรเปิดแบบผลักออกจากภายในหรือถ้าเป็นประตูเลื่อนก็น่าจะสะดวกกับผู้สูงอายุมากกว่า พื้นบ้านควรปรับให้เป็นพื้นเรียบให้มากที่สุด ลดการเล่นระดับหรือไม่ขัดพื้นจนเป็นเงาลื่น ภายในบ้านควรดูแลเรื่องความสะอาดอย่าให้มีขี้ฝุ่นหรือขยะต่างๆ แสงสว่างภายในบ้านควรปรับให้เหมาะกับสายตาของผู้สูงอายุ ห้องที่มีแสงสว่างเข้ามามากให้หาผ้าม่านมาติดเพื่อลดระดับแสงสว่างให้เหมาะกับสายตาของผู้สูงอายุ ความสูงของสวิตช์ไฟควรอยู่ในระดับที่ผู้สูงอายุสามารถเปิด-ปิดได้ง่ายและควรมีไฟฉายวางอยู่ประจำที่ในทุกๆห้อง

ห้องนอนของผู้สูงอายุควรอยู่ชั้นล่างเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้น-ลงบันไดของผู้สูงอายุที่อาจทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับอันตรายจากการขึ้น-ลงบันได แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้บันไดควรมีราวจับที่แข็งแรงและการขึ้น-ลงบันไดของผู้สูงอายุควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุขึ้น-ลงบันไดโดยลำพัง เตียงนอนของผู้สูงอายุควรมีระดับความสูงที่พอเหมาะโดยอยู่ในระดับที่ผู้สูงอายุสามารถวางเท้าถึงพื้นได้เมื่อลุกขึ้นนั่งบนเตียง ในห้องน้ำ-ห้องส้วมของผู้สูงอายุต้องทำความสะอาดพื้นอยู่เสมออย่าปล่อยให้มีคราบสบู่ แชมพูหรือตะไคร่น้ำเกาะ ควรวางแผ่นกันลื่นและทำราวเกาะไว้รอบๆห้องน้ำ ก๊อกน้ำควรเปลี่ยนเป็นแบบใช้ก้านโยกแทนหัวก๊อกแบบหมุน ขวดแชมพู ขวดสบู่ให้ใช้แบบหัวปั๊มจะสะดวกกับผู้สูงอายุมากกว่าการใช้แบบฝาเปิด-ปิด ห้องส้วมที่ต้องนั่งยองๆควรเปลี่ยนเป็นโถส้วมแบบชักโครกที่นั่งแบบห้อยเท้าได้

ห้องนั่งเล่นหรือห้องพักผ่อนของผู้สูงอายุในเวลากลางวัน ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางหรือวางเฟอร์นิเจอร์ขวางหรือบังทางเดิน ผู้สูงอายุควรสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกเช่น ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ กินอาหาร ทำงานฝีมือ นอนพักผ่อน ฯลฯ ภายในห้องควรติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อุปกรณ์ให้แสงสว่างและการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เก้าอี้นั่งสำหรับผู้สูงอายุควรเป็นแบบที่มีพนักพิงและทำด้วยวัสดุที่มีน้ำหนักพอดีไม่หนักหรือเบาจนเกินไป เมื่อผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ต้องสามารถวางเท้าบนพื้นห้องได้อย่างพอดี

การป้องกันอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุ อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ทุกเมื่อ การป้องกันทำได้โดยการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเช่น อุบัติเหตุจากโรคประจำตัวสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอาจมีปัญหาเรื่องการลืมกินยาหรือกินยาซ้ำซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการจัดแบ่งยาใส่ตลับหรือซองแล้วแยกเป็นมื้อๆ ไปเพื่อป้องกันปัญหาจากการใช้ยาประจำตัว กรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเช่น เบาหวานก็ต้องเตรียมยาลดระดับน้ำตาลในเลือดและผู้ดูแลควรรู้วิธีใช้เป็นอย่างดีด้วย บางกรณีหากผู้สูงอายุอาจมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำก็ควรเตรียมลูกอมหรือน้ำหวานให้สามารถหยิบมาใช้ได้โดยสะดวก อุบัติเหตุจากการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุก็สามารถป้องกันได้โดยการให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายกล้ามเนื้อ แขน ขาและฝึกการทรงตัวเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 10 นาที อีกทั้งผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลให้ทำกิจวัตรประจำวันให้ตรงเวลาด้วยไม่ว่าจะเป็นการกินอาหาร การออกกำลังกาย การทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชื่นชอบ การขับถ่ายและการพักผ่อน

สำหรับพื้นที่อื่นๆในบริเวณบ้านควรปรับพื้นให้มีระดับเดียวกันโดยใช้วัสดุปูพื้นแบบกันลื่น ต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านไม่ควรเป็นต้นไม้ที่มีรากโผล่พ้นพื้นดินเพราะผู้สูงอายุอาจสะดุดล้มได้ หากมีม้านั่งวางใต้ต้นไม้ควรเลือกวางตรงด้านที่ไม่ได้รับแสงแดด หากผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องการมองเห็นควรติดไฟให้สว่างขึ้นโดยเฉพาะบริเวณบันได ประตูทางเข้า-ออกและบริเวณที่ผู้สูงอายุต้องใช้เป็นประจำ สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการรับฟังเสียงให้ปรับเสียงกริ่งบ้าน เสียงโทรศัพท์ เสียงโทรทัศน์-วิทยุ ให้ดังกว่าปกติ การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจึงเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญ แต่ผู้สูงอายุก็ต้องได้รับความสะดวกสบายไปพร้อมๆ กันด้วย ปัญหาที่พบบ่อยในการดูแลผู้สูงอายุคือการลื่น-หกล้มของผู้สูงอายุที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้สูงอายุ ดังนั้นหากปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลผู้สูงอายุตามที่กล่าวมาแล้วจะทำให้ผู้สูงอายุในความดูแลของท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น