การฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

ความหมายของโยคะ โยคะคือการรวมให้เป็นหนึ่ง ในที่นี้การฝึกโยคะจึงเป็นการฝึกเพื่อรวมร่างกายกับจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีจุดประสงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งทางกายและทางใจ ปัจจุบันมีคนนิยมเล่นโยคะเพื่อจุดประสงค์ต่างๆเช่นโยคะเพื่อสุขภาพ โยคะเพื่อรูปร่างที่ดีขึ้นอาจมุ่งสู่การฝึกโยคะให้เกิดผลกับร่างกายเฉพาะส่วนเช่น โยคะลดหน้าท้อง โยคะลดต้นขา โยคะลดความอ้วน โยคะแก้ปวดหลัง โยคะลดน้ำหนัก ฯลฯ

โยคะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเรียนโยคะกันมากขึ้น การเล่นโยคะจะมีการฝึกเป็นท่าต่างๆเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีซึ่งการฝึกโยคะนั้นจะทำควบคู่ไปกับการฝึกการควบคุมลมหายใจและฝึกทำสมาธิไปพร้อมกัน ดังนั้นอาจสรุปได้ดังนี้คือ การฝึกโยคะจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1. การฝึกท่าโยคะ 2. การฝึกควบคุมลมหายใจ 3. การฝึกสมาธิ พื้นฐานของท่าโยคะจะทำให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นและการควบคุมลมหายใจกับฝึกสมาธิจะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างกายและใจทำให้เกิดความกลมกลืนอย่างมีสมาธิ การเล่นโยคะจะควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เคลื่อนไปอย่างช้าๆ พร้อมกับควบคุมลมหายใจทั้งเข้าและออกทำให้เลือดลมไหลเวียนไปตามอวัยวะต่างๆได้อย่างเต็มที่


ประเภทของโยคะ โยคะมีหลายชนิดเช่น Mantra Yoga, Bikram Yoga, Hatha Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga ฯลฯ ซึ่งจุดประสงค์ของการฝึกโยคะแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไป การฝึกโยคะยังสามารถประยุกต์ให้ตรงกับจุดประสงค์ของผู้ฝึกได้เช่น ถ้าต้องการเล่นโยคะเพื่อต้องการผ่อนคลายลดความเครียดจากการทำงานซึ่งอาการที่เกิดจากความเครียดมักแสดงออกมาทางส่วนต่างๆของร่างกายเช่น การปวดไหล่ คอ บ่า สะบักและแผ่นหลังช่วงบนของร่างกายทำให้เกิดการปวด เมื่อยล้า ตึงตามบริเวณที่กล่าวมาแล้ว ก็ให้ทำการฝึกโยคะที่เน้นเป็นพิเศษกับท่าที่จะมีผลในทางผ่อนคลายกับอวัยวะส่วนที่เกิดปัญหาเหล่านั้น

การฝึกโยคะได้มีการพัฒนาจากเดิมมาเป็นโยคะร้อน(Bikram Yoga) ที่เป็นที่นิยมเพราะโยคะชนิดนี้มีจุดเด่นคือการฝึกท่าโยคะในห้องที่ร้การเล่นโยคะอนพอๆกับอุณหภูมิของร่างกายคนเรา การฝึกโยคะร้อนจะทำให้กล้ามเนื้อได้รับการยืดหยุ่นมากกว่าการฝึกโยคะแบบปกติ ไม่ว่าจะเป็นแขน ขา น่อง ฯลฯ นอกจากนี้โยคะร้อนยังทำให้ร่างกายขับของเสียออกมาได้มากกว่าปกติโดยขับออกมาทางเหงื่อ ระบบการไหลเวียนของโลหิตจึงดีขึ้นสังเกตุได้จากภายหลังการฝึกโยคะร้อนแล้วร่างกายจะรู้สึกเบาสบายและเนื่องจากการเสียเหงื่อไปมากจะทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นกลุ่มคนที่ต้องการลดน้ำหนักจึงมักมาเรียนหรือฝึกโยคะร้อนกัน

ประโยชน์ของการฝึกโยคะนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีความยืดหยุ่นดีแล้วยังทำให้ผู้ที่ทำการฝึกโยคะมีรูปร่างที่สวยงาม หุ่นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ข้อดีอีกอย่างของการฝึกโยคะคือโยคะจะไม่ทำให้ข้อเสื่อมเหมือนการออกกำลังกายประเภทอื่นๆและยังได้ประโยชน์ของโยคะในเรื่องของความสงบของจิตใจอีกด้วย

ใส่ความเห็น