บัญญัติ 3 ประการเพื่อลดความอ้วนและควบคุมน้ำหนักอย่างได้ผล

การลดความอ้วนและการควบคุมน้ำหนักมีหลักสำคัญอยู่เพียง 3 ข้อเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักโดยวิธีใดจะมีข้อแตกต่างกันในรายละเอียดข้อปลีกย่อยเท่านั้น แต่หลักใหญ่ใจความโดยภาพรวมแล้วไม่ได้แตกต่างหรือหนีไปจากหลักสำคัญ 3 ข้อในการลดน้ำหนักเลยนั่นคือ

1. การกำหนดเป้าหมายของการลดน้ำหนัก เป้าหมายที่ตั้งจะต้องไม่เลิศหรูจนสุดโต่งหรือดูดีเกินไปจนไม่สามารถเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ วิธีการลดน้ำหนักนี้เป็นวิธีตามธรรมชาติแบบค่อยเป็นค่อยไปจึงควรกำหนดเป้าหมายให้เป็นไปได้จริงและไม่ยากเกินจะไปถึงเป้าหมายในการลดน้ำหนักนั้น การตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักอาจกำหนดไว้ว่าน้ำหนักจะต้องลดลงอาทิตย์ละครึ่งกิโลกรัมก็เพียงพอแล้ว เป้าหมายที่กำหนดไว้แบบไม่สูงจนเกินไปจะทำให้ผู้ปฏิบัติทำได้โดยไม่ลำบากมากนักซึ่งส่งผลในทางจิตใจทำให้มีกำลังใจที่จะอดทนพยายามลดน้ำหนักต่อไปเรื่อยๆ จงระวัง ! เป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้สูงเกินไปจะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความท้อถอยได้เพราะทำได้ไม่ถึงเป้าหมาย ต้องเตือนตัวเองไว้เสมอว่า การลดน้ำหนักโดยวิธีธรรมชาตินี้เปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอนที่ต้องอาศัยความอดทนและพยายามที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป การลดน้ำหนักแบบหักโหมหวังผลเร็วเกินไปนอกจากจะทำไม่สำเร็จแล้วอาจทำให้มีปัญหาสุขภาพตามมาทีหลังอีกด้วย


2. การปรับพฤติกรรมการกินอาหาร ความอ้วนเกิดจากการตามใจปากคือกินแบบไม่ยั้งคิด ความอ้วนหรือน้ำหนักส่วนเกินเกิดจากการที่ร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารที่กินเข้าไปมากกว่าการใช้พลังงานออกไปทำให้มีพลังงานส่วนเกินเหลือสะสมอยู่ในร่างกายจนเกิดเป็นไขมันส่วนเกินสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะหน้าท้อง ดังนั้นถ้าอยากลดน้ำหนักให้ได้ผลต้องปรับพฤติกรรมการกินอาหารโดยถือหลักที่ว่า พลังงานที่ร่างกายได้รับจากการกินอาหารเข้าไปกับการใช้พลังงานออกไปต้องมีผลต่างคือ เข้าน้อย-ออกมาก แล้วน้ำหนักของคุณจะลดลงอย่างเป็นธรรมชาติ การกินอาหารแต่ละมื้อควรประมาณค่าพลังงานที่ร่างกายจะได้รับจากอาหารนั้นและควรลดอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่น อาหารที่ทอดด้วยน้ำมัน น้ำอัดลม อาหารที่ให้แคลอรี่หรือไขมันสูง ควรรู้จักค่อยๆปรับลดอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพลงและเพิ่มปริมาณผัก-ผลไม้เข้าไปแทนโดยทั้งหมดนี้ให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป

3. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลักข้อที่ 2 เป็นการลดจำนวนพลังงานที่นำเข้ามาให้รู้ว่าในแต่ละวันร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารมากน้อยแค่ไหน ส่วนข้อที่ 3 นี้เป็นการรักษาสมดุลย์โดยเน้นที่การใช้พลังงานออกไปทำกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ผลมากก็จะเป็นการออกกำลังกาย จะเห็นได้ว่าคนอ้วนส่วนมากจะไม่ค่อยออกกำลังกายแต่ชอบกินอยู่ตลอดเวลา นั่นคือร่างกายมีแต่รับพลังงานเข้าไปแต่ไม่มีการนำพลังงานออกไปใช้บ้างทำให้เกิดเป็นไขมันส่วนเกินจนอ้วน การออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อให้มีผลในการลดน้ำหนักได้ในระยะยาวอย่างถาวรต้องทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 20-30 นาที และต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง อาจใช้วิธีเดินช้าๆแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นการเดินเร็วหรือถ้าชอบการออกกำลังกายชนิดอื่นก็แล้วแต่ความถนัดแต่ขอให้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องตามที่กล่าวมาข้างต้น

ถ้าลองทำตามบัญญัติ 3 ประการที่กล่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วให้สังเกตว่าได้ผลหรือไม่ นั่นคือถ้าน้ำหนักลดลงประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ก็ถือว่ามาถูกทางแล้ว แต่ถ้าน้ำหนักไม่ลดลงเลยหรืออาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำก็ต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วลองปรับแก้ไขที่สาเหตุนั้น บางทีอาจเกิดจากการควบคุมอาหารที่ไม่ถูกต้องหรือออกกำลังกายไม่ต่อเนื่องทำให้พลังงานถูกใช้ออกไปน้อยกว่าพลังงานที่รับเข้ามาทำให้ลดน้ำหนักไม่ได้ผล โดยทั่วไปแล้วการลดน้ำหนักก็มีหลักสำคัญอยู่เพียงแค่นี้จริงๆ ผลที่ได้รับจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับผู้นำไปปฏิบัติเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น