ปวดหัวท้ายทอย

การปวดบริเวณท้ายทอย เป็นอาการที่มักเกิดขึ้นร่วมกับการปวดหัว บางคนก็บอกว่า ปวดหัวลงท้ายทอยหรือปวดท้ายทอยแล้วลุกลามมาถึงขมับ อาการปวดหัวท้ายทอยนั้นหาสาเหตุที่มาที่ไปได้ค่อนข้างยากเพราะการปวดบริเวณท้ายทอยอาจเป็นอาการของโรคต่างๆ ได้หลายโรค ต้องอาศัยการสังเกตจากผู้ป่วยและการซักประวัติเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง

สาเหตุของปวดหัวบริเวณท้ายทอย โดยทั่วไปจะมีสาเหตุมาจากความเครียด ลักษณะการปวดจะปวดบริเวณท้ายทอยและปวดแบบตื้อๆ ผู้ป่วยบางรายก็อาจปวดลามไปที่ขมับโดยมีความรู้สึกเหมือนถูกรัดบริเวณขมับทั้งสองข้าง ความเครียดจะส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่ท้ายทอย อาการปวดจะเริ่มปวดเมื่อเริ่มงานและจะปวดมากขึ้นจนหมดเวลาทำงานอาการปวดท้ายทอยจึงทุเลาลง

การปวดหัวบริเวณท้ายทอย อาจเกิดจากความผิดปกติของการเคลื่อนไหวบริเวณกระดูกข้อต่อคอซึ่งความผิดปกตินี้อาจเกิดที่กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เนื้อเยื่อหรือเอ็นบริเวณรอบๆคอ อาการที่เด่นชัดคือปวดท้ายทอยและอาจมีอาการร่วมอย่างอื่นเช่น ปวดขมับ ปวดเบ้าตา ปวดบริเวณหน้าผาก คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น

อาการปวดหัวท้ายทอยร่วมกับปวดเบ้าตา อาจเกิดจากกล้ามเนื้อตาล้าเมื่อต้องทำงานที่ใช้สายตานานๆ เช่น การอ่านหนังสือ เล่นเกมบนคอมพิวเตอร์และที่พบมากในปัจจุบันคือการเล่นเกม แชทโปรแกรมประเภทโซเชียลทั้งหลายของวัยรุ่นที่มักใช้เวลาทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ

การปวดท้ายทอย อาจเกิดจากโรคประจำตัวของผู้ป่วยก็ได้เช่น โรคความดันโลหิตสูงที่อาการกำเริบทำให้ความดันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ผู้ป่วยปวดท้ายทอย บางทีการปวดบริเวณท้ายทอยก็อาจเกิดจากความผิดปกติของข้อต่อและกล้ามเนื้อรอบๆ คอก็ได้ ไม่ว่าจะอย่างไรการปวดหัวบริเวณท้ายทอยบ่อยๆ ไม่ใช่เรื่องดีแน่ ยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่อายุย่างเข้าวัย 40 ปีด้วยแล้วควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุของการปวดหัวท้ายทอยให้ชัดเจน

ใส่ความเห็น