การย่อยอาหาร (Digestion) ความสำคัญของการย่อยอาหาร

เรื่องอาหารการกินหรือโภชนาการ (Nutrition) เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่มีผลทำให้มีสุขภาพที่ดีหรือแย่ได้ บางคนมีอันจะกินสามารถหาซื้ออาหารดีๆมาได้แต่ระบบย่อยอาหารไม่ดีทำให้กินแล้วไม่สามารถย่อยได้เหมือนคนปกติ ระบบการย่อยอาหารของคนเป็นระบบที่ละเอียดอ่อนดังนั้นสุขภาพจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับอาหารที่กินเข้าไปและระบบการย่อยอาหารเป็นสำคัญ

การย่อยอาหาร (Digestion) คือการเปลี่ยนอาหารให้มีขนาดเล็กลงจนเป็นโมเลกุล อาหารที่กินเข้าไปจะถูกย่อยหรือเปลี่ยนให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลงจนถูกดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซมและบำรุงส่วนที่สึกหรอของร่างกาย การย่อยอาหารจะมี 2 วิธีคือ

1. การย่อยอาหารทางกายภาพ โดยการใช้ฟันบดเคี้ยวให้ละเอียดรวมถึงการบีบรัดของลำไส้และทางเดินอาหารเพื่อนำอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วเข้าสู่ร่างกายโดยมีลิ้นและน้ำลายเป็นตัวคลุกเคล้าให้อาหารเข้ากันและถูกบดเคี้ยวโดยฟัน

2. การย่อยอาหารทางเคมี (Chemical Digestion) เป็นกระบวนการทางเคมีในการย่อยอาหารโดยมีเอนไซม์ (Enzyme) เป็นตัวย่อยให้อาหารกลายเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กลงจนร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้


การให้ความสำคัญต่อการกินอาหารจะทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพจะช่วยลดปัญหาอาหารไม่ย่อยหรืออาหารย่อยยากโดยการค่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดขณะกินอาหารและให้เวลากับการกินอาหารพอสมควร การบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเป็นการช่วยลดภาระของระบบการย่อยอาหารให้ไม่ต้องทำงานหนักเกินไปเนื่องจากอาหารถูกบดจนละเอียดและพร้อมที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นหน้าที่ของอวัยวะภายในของร่างกาย

การกินอาหารระหว่างมื้ออาหาร (Mealtime) เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ จึงมีคำเตือนอยู่เสมอว่าค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยกลืนลงไป และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคืออย่าเครียดเวลากินอาหารเพราะความเครียดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อาหารย่อยยาก ดังนั้นถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีต้องให้เวลาในการกินอาหารให้มากสักหน่อยเพื่อไม่ให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักเกินไปจะได้อยู่กับเราไปนานๆ