รักษาอาการปวดไมเกรน

สำหรับผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนและต้องการรักษาอาการปวดไมเกรน ก่อนอื่นต้องบอกว่า การรักษาไมเกรนนั้นทำได้เพียงประคองอาการคือการป้องกันและบรรเทาอาการปวดเมื่อผู้ป่วยมีอาการปวดหัวข้างเดียวขึ้นมา โรคไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้ป่วยพึงจะทำได้คือการบรรเทาอาการปวดและพยายามลดความถี่ของการปวดให้น้อยลง

การเตรียมตัวรับมือกับอาการปวดไมเกรน เพื่อป้องกันให้อาการปวดไมเกรนเกิดขึ้นน้อยที่สุดและหากเกิดอาการปวดขึ้นมาแล้วก็พยายามบรรเทาอาการให้หายโดยเร็วโดยให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานจากอาการปวดไมเกรนให้น้อยที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยไมเกรน

การรักษาไมเกรน สำหรับผู้ป่วยที่มีความถี่ในการเกิดอาการไมเกรนไม่บ่อยจนถึงเดือนละ 1-2 ครั้ง มีวิธีรักษาโดยการใช้ยาแก้ปวดซึ่งแน่นอนว่ายาแก้ปวดธรรมดาคงไม่สามารถระงับอาการปวดไมเกรนได้ ยาแก้อาการปวดไมเกรนจึงต้องใช้ยาที่มีความแรงมากกว่ายาแก้ปวดธรรมดาแต่ทั้งนี้ยาแก้ปวดที่แรงขึ้นย่อมมีข้อเสียตามมาคือยาพวกนี้มักมีฤทธิ์เป็นกรดซึ่งหากใช้บ่อยๆ โดยขาดความระมัดระวังอาจทำให้ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารได้ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดไมเกรนมากกว่าเดือนละ 1-2 ครั้งก็ต้องใช้ยาที่เน้นในการป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดไมเกรนซึ่งโดยปกติแล้วควรกินยาป้องกันปวดไมเกรนทุกวัน แต่ในทางปฏิบัติก็อาจมีการยืดหยุ่นได้พอสมควร

การรักษาไมเกรนโดยการใช้ยา แม้จะช่วยระงับอาการปวดได้เร็วแต่ก็มีข้อเสียอยู่ไม่น้อย ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ผู้ป่วยควรใช้วิธีหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรนจะเป็นวิธีที่ดีกว่าโดยการปฏิบัติตัวดังนี้คือ หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเครียด พยายามจัดการเรื่องงานด้วยการทำตารางเวลาและบริหารเวลาให้มีความเหมาะสม งานใดควรทำก่อนหรือทำหลังผู้ป่วยจะได้ไม่เกิดความกดดันในการทำงานจนเกิดความเคียดขึ้นมา

ผู้ป่วยไมเกรนควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ คำว่า “เพียงพอ” คือต้องนอนไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปและเวลาเข้านอนและตื่นนอนควรทำให้ตรงเวลาเป็นกิจวัตรทุกวัน อีกทั้งผู้ป่วยไมเกรนควรแบ่งเวลาไว้ออกกำลังกายทุกวัน ๆ ละประมาณครึ่งชั่วโมง การออกกำลังกายจะช่วยในเรื่องทำให้เลือดสูบฉีดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ โดยเฉพาะสมองได้ดี ร่างกายแข็งแรงและช่วยลดความเครียดได้

ผู้ป่วยควรจดบันทึกกิจวัตรประจำวันของตนเอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับแพทย์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาอาการปวดไมเกรน สิ่งที่ควรจดบันทึกได้แก่ เวลาที่เกิดอาการปวด ลักษณะของการปวดไมเกรน ความถี่และความนานในการเกิดอาการ อีกทั้งความผิดปกติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจดบันทึกไว้ด้วยคือ อาหารที่ผู้ป่วยกินในแต่ละมื้อก็มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์และหาสาเหตุของโรคไมเกรนได้ด้วย แม้โรคไมเกรนไม่อาจรักษาให้หายขาดได้แต่การปฏิบัติตามคำแนะนำที่กล่าวมาข้างต้นก็ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถอยู่กับโรคปวดไมเกรนได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควร

ใส่ความเห็น