วิธีเพิ่มความสูงทำได้อย่างไร

การเพิ่มความสูงให้กับร่างกายต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ทั้งนี้วิธิเพิ่มความสูงต้องอาศัยการทำความเข้าใจกับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการทำให้ร่างกายสูงขึ้นแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของตัวเราเองว่าจะต้องแก้ไขอะไรตรงไหนอย่างไรก็จะช่วยให้เราสามารถพบวิธีเพิ่มความสูงได้

ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนสูงของคนเราได้แก่ กรรมพันธุ์ ปริมาณของโกรธฮอร์โมนในร่างกาย อาหารการกิน การออกกำลังกาย ช่วงอายุของแต่ละวัย ฯลฯ จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลายตัวที่มีผลต่อความสูง เริ่มจากกรรมพันธุ์ ปัจจัยนี้มีความสำคัญมาก ถ้าเทียบสัดส่วนกับปัจจัยอื่นแล้วอาจมีมากถึง 80 % ดังนั้นให้คุณลองย้อนกลับไปดูว่าบรรพบุรุษของคุณตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย ลงมาจนถึงคุณว่าพวกเขามีรูปร่างและส่วนสูงกันอย่างไรบ้างส่วนมากสูงหรือเตี้ย ถ้าได้รับคำตอบว่าส่วนมากสูงปกติหรือสูงกว่าปกติก็ไม่มีอะไรน่าห่วงให้ไปพิจารณาปัจจัยต่อไปได้เลย แต่ถ้าผลออกมาในทางกลับกันก็ต้องบอกว่าทำใจเถอะเพราะถ้ากรรมพันธุ์ของคุณมาเตี้ยแล้วโอกาสจะสูงได้นั้นมีน้อยมาก

ปัจจัยเรื่องการกินอาหาร แน่นอนว่าความสูงมีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องอาหารการกินเพราะอาหารที่กินเข้าไปจะเป็นส่วนที่ทำลายหรือเป็นส่วนที่สร้างเสริมให้ร่างกายสูงได้ คุณต้องกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ที่สำคัญต้องเน้นอาหารที่มีส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้คุณสูงได้นั่นคือ “แคลเซียม” หากอยากสูงต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงซึ่งได้แก่อาหารจำพวกปลาตัวเล็กๆที่ต้องกินหมดทั้งตัว งา-ถั่วเหลือง ผักสีเขียวเข้มและนมรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมด้วย แต่การกินน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มประเภทกาแฟอาจส่งผลทำให้แคลเซียมในกระดูกถูกทำลายทำให้เกิดการผุกร่อนของกระดูกได้


ปัจจัยความสูงที่เกี่ยวข้องกับระดับโกรทฮอร์โมน(Growth Hormone) ฮอร์โมนตัวนี้สร้างจากต่อมใต้สมองเป็นตัวการสำคัญที่กระตุ้นให้ร่างกายเจริญเติบโตและการขยายตัวของกระดูกให้ออกไปตามแนวยาวทำให้ตัวสูงขึ้นนั่นเอง หากร่างกายขาดโกรทฮอร์โมนแล้วมีการฉีดฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปจะทำให้สูงขึ้นได้ แต่สำหรับเด็กที่มีโกรทฮอร์โมนในระดับปกติอยู่แล้วแม้จะได้รับโกรทฮอร์โมนเพิ่มเข้าไปอีกก็ไม่สามารถทำให้สูงเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถนำโกรทฮอร์โมนมาช่วยเรื่องความสูงกับเด็กที่มีโกรทฮอร์โมนในระดับปกติได้

ปัจจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายและพักผ่อน ส่วนนี้จะช่วยกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนและช่วยตึงแคลเซียมมาเสริมสร้างความแข็งแรงและความยาวให้กับกระดูก ถ้าร่างกายได้รับแดดยามเช้าจะทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้มากขึ้นจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูก ดังนั้นหากร่างกายได้รับการออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนั่นอาจรวมถึงเรื่องของความสูงที่เพิ่มขึ้นด้วย

ปัจจัยเรื่องความเครียดและการเจ็บป่วย เมื่อร่างกายมีการเจ็บป่วยก็ต้องมีการใช้ยาเกิดขึ้น ซึ่งยาบางชนิดจะส่งผลให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานผิดเพี้ยนไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูก ส่วนความเครียดก็คือการเจ็บป่วยชนิดหนึ่งที่อาจส่งผลทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานผิดปกติไป หากต้องการสูงก็ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงและไม่เครียด

ปัจจัยเรื่องช่วงอายุของคนเรา เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อกระดูกในร่างกายเพราะในวัยเด็กมีการสร้างเนื้อกระดูกมากกว่าการสูญเสียเนื้อกระดูก หากในวัยเด็กร่างกายกำลังสร้างเนื้อกระดูกแล้วเราทำการเสริมความแข็งแกร่งให้ร่างกายเข้าไปอีกด้วยการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และเน้นๆเฉพาะแคลเซียมก็จะทำให้ร่างกายสูงขึ้นได้เร็วในช่วงวัยเด็ก หลังจากนี้ก็เป็นวัยทำงานหากอายุเกิน 25 ปีไปแล้วโอกาสจะเพิ่มความสูงคงเป็นไปได้ยากแล้ว ดังนั้นความสำเร็จในการเพิ่มส่วนสูงควรคิดและทำตั้งแต่ตอนเป็นวัยเด็ก-วัยรุ่นเพราะโอกาสประสบความสำเร็จจะมีมากกว่าการคิดทำการเพิ่มความสูงในวัยอื่นๆ

ใส่ความเห็น