อาการคนวัยทองเป็นอย่างไร

“วัยทอง” เป็นวัยที่อยู่ในช่วงอายุ 40 – 60 ปีโดยประมาณ บางคนอาจจะเข้าสู่ช่วงวัยทองเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใดสำหรับผู้ชายและผู้หญิงในช่วงวัยทอง กลุ่มคนวัยทองทั้งชายและหญิงถ้าเป็นคนทำงานประจำมักจะมีตำแหน่งอย่างน้อยก็เป็นหัวหน้างานหรืออาจเป็นถึงระดับผู้บริหารซึ่งเป็นวัยที่มีความมั่นคงทางอาชีพการงานรวมถึงการเงินด้วย(คนที่อยู่ในช่วงวัยทองเป็นกลุ่มที่มีอำนาจซื้อสูง)

คนส่วนมากมักเข้าใจผิดว่าอาการวัยทองจะเกิดกับผู้หญิงที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Menopause เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วอาการวัยทองในผู้ชายก็มีเช่นกัน ชายวัยทองที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า PADAM คือภาวะขาดฮอร์โมนเพศชาย อาการวัยทองในผู้ชายกับอาการวัยทองในผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจและทางด้านอารมณ์ ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับสังคม สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการวัยทองคือการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนที่อยู่ภายในร่างกายที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานส่วนต่างๆของร่างกาย ถ้าเป็นภาษาตามบ้านๆ หรือคนท้องถิ่นมักจะพูดกันว่า “ช่วงเลือดจะไปลมจะมา” แสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของคนที่อยู่ในวัยทอง

อาการของคนวัยทองที่เห็นได้ชัดคือ ความแปรปรวนทางด้านอารมณ์ คนวัยทองมักจะซึมเศร้า หงอยเหงา ไม่ค่อยสดชื่นหรือร่าเริงเท่าที่ควรจะเป็นเหมือนคนปกติทั่วไป ผู้ชายและผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยทองมักโกรธง่ายและมองโลกในแง่ร้าย ใจร้อน บางสิ่งบางอย่างที่เคยคอยได้ก็เปลี่ยนเป็นคอยไม่ได้ ไม่มีความอดทน กระวนกระวายนอนไม่ค่อยหลับหรือนอนหลับยากแต่ตื่นง่ายเป็นผลให้ร่างกายอ่อนเพลียเมื่อประกอบกับอารมณ์ที่แปรปรวนไม่คงที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานของตนเองหรือการตัดสินใจสั่งการต่างๆให้เป็นไปในทางที่ล่าช้าเกิดความเสียหายต่อการทำงาน


อาการที่เกิดกับคนวัยทองไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวเองเท่านั้น คนที่จะได้รับผลกระทบไปด้วยก็คือคนใกล้ชิดและคนที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส ลูก ๆ เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ฯลฯ อารมณ์ฉุนเฉียวทำอะไร “ไม่ได้ดั่งใจเลย” ทำให้เกิดความเครียดทั้งตนเองและคนที่อยู่รอบข้าง หากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้สะสมอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้

คนที่มีอาการวัยทองต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยทำความเข้าใจระบบการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะเรื่องฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยทอง พยายามรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง รับคำแนะนำจากแพทย์และคนใกล้ชิดเพื่อช่วยในการปรับปรุงให้ชีวิตของคนวัยทองกับคนที่อยู่รอบข้างดำเนินไปได้อย่างปกติสุข

รู้ได้อย่างไรว่าเข้าสู่วัยทองแล้ว สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองจากที่เป็นคนใจเย็นแต่เดี๋ยวนี้เริ่มหงุดหงิดง่าย จากที่เคยทำงานคล่องแคล่วแต่เดี๋ยวนี้กลับมีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย นอนไม่ค่อยหลับ ฯลฯ หากเกิดอาการดังกล่าวให้ลองปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพโดยเฉพาะการเจาะตรวจเลือดเพื่อเช็คระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะยืนยันได้ว่าคุณกำลังเข้าสู่ช่วงวัยทองหรือยัง

ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับอาการวัยทองในผู้ชายคือ เทสโทสเทอโรน(Testosterone) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อเมื่อย่างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ฮอร์โมนนี้จะค่อยๆลดลงเมื่อย่างเข้าสู่อายุ 40 ปีและจะลดลงเรื่อยๆ ปีละ 1 เปอร์เซ็นต์ การลดลงของฮอร์โมน Testosterone นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่บางคนอาจจะช้าหรือเร็วต่างกันทั้งนี้เพราะความแตกต่างของสภาพร่างกายในแต่ละคน อาการที่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ชายวัยทองคือ การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นอกจากนี้ผลกระทบจากการขาดฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) ยังทำให้เกิดโรคอื่นๆได้อีกหลายโรคเช่น ต่อมลูกหมากโต เส้นเลือดตีบตัน โรคกระดูกพรุน ฯลฯ

ใส่ความเห็น