อาการคนเป็นโรคหัวใจมีอาการอย่างไร

อาการเริ่มแรกของโรคหัวใจมีอาการอย่างไร อาการเริ่มแรกของโรคหัวใจที่พอจะสังเกตได้คือ เจ็บหน้าอก อาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจจะเจ็บแบบรู้สึกแน่นบริเวณกลางหน้าอก อึดอัดอาจจะเกิดขึ้นกับหน้าอกด้านใดด้านหนึ่งหรือแน่นหน้าอกทั้งสองด้านก็ได้ ส่วนมากจะเกิดกับหน้าอกด้านซ้ายและอาจมีอาการปวดร้าวไปทางแขนซ้ายหรืออาจจะรู้สึกร้าวไปที่แขนทั้งสองข้างพร้อมกัน

อาการคนเป็นโรคหัวใจอาจเกิดขึ้นในขณะที่ใช้กำลังเช่น ขณะออกกำลังกาย วิ่งหรือเดินขึ้นบันไดอย่างรวดเร็ว เมื่อหยุดใช้กำลังหรือได้นั่งพักสักครู่หนึ่งอาการดังกล่าวจะดีขึ้นแต่สำหรับคนที่มีอาการรุนแรงคือรู้สึกแน่นหน้าอกแม้แต่ในขณะนั่งเฉยๆ หรือนอน นั่นแสดงว่าอาการอยู่ในขั้นรุนแรงแล้ว ทั้งนี้หากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือหลอดเลือดหัวใจอุดตันจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่น หายใจลำบาก หน้ามืดเป็นลม เย็นตามปลายมือปลายเท้า เหงื่อออกมากเป็นต้น

แต่ก็มีอาการเจ็บหน้าอกในอีกหลายลักษณะที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจเช่น ลักษณะการเจ็บแปล๊บคล้ายเข็มแทงบริเวณหน้าอก  ลักษณะการเจ็บหน้าอกที่เกิดขึ้นในขณะพักที่อาการเกิดอยู่นานหลายชั่วโมง การเจ็บหน้าอกลักษณะที่มีอาการเจ็บมากขึ้นเมื่อหายใจเข้าลึกๆ หรือเมื่อขยับตัว เปลี่ยนท่า เป็นต้น

อาการคนเป็นโรคหัวใจอีกอย่างคือ ใจสั่น คือจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ไม่สม่ำเสมอ จะรู้สึกเหนื่อยหอบคือมีอัตราการหายใจมากกว่าปกติในขณะที่ทำกิจวัตรประจำวันหรือออกกำลังกายและอาจรวมไปถึงอาการเหนื่อยแบบหมดแรงด้วย ส่วนอาการวูบหรืออาจถึงขั้นหมดสตินั่นเป็นอาการหน้ามืด ตาลายในชั่วขณะหนึ่งที่อาจเกิดจากหัวใจเต้นผิดปกติ หยุดเต้นชั่วขณะหรือเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ

คนเป็นโรคหัวใจอาจมีอาการขาบวมซึ่งเกิดจากเลือดค้างอยู่ที่บริเวณขามากเกินไปจากการที่เลือดไม่สามารถไหลเข้าสู่หัวใจด้านขวาได้สะดวกอันเกิดจากการทำงานที่ลดลงของหัวใจด้านขวา อาการขาบวมนี้จะเกิดน้อยในช่วงเช้าแต่จะบวมมากขึ้นในช่วงสาย ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคืออาการเริ่มแรกของโรคหัวใจเพื่อเป็นความรู้ให้รู้จักสังเกตว่า อาการคนเป็นโรคหัวใจมีอาการอย่างไรเพื่อจะได้ไปพบแพทย์และรับคำแนะนำ-การรักษาที่ถูกต้องต่อไป

ใส่ความเห็น