อาการปวดหลัง (Back Pain Symptom) สาเหตุและการรักษา

โรคปวดหลัง (Back Pain) สร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนที่อายุเกิน 40 ปีขึ้นไปซึ่งจะพบได้บ่อย หากมีอาการปวดหลังต้องพยายามหาสาเหตุของการปวดหลังนั้นให้พบและต้องเป็นสาเหตุที่แท้จริงด้วยเพื่อจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องไม่หลงทางและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาการปวดหลังส่วนใหญ่จะเกิดจากสาเหตุดังนี้คือ

ความผิดปกติของกระดูกสันหลังซึ่งมักจะเป็นมาแต่กำเนิด บริเวณข้อต่อและกระดูกสันหลังอาจเกิดการผิดรูปไปทำให้เกิดความไม่สมดุลของร่างกายอันเป็นสาเหตุให้ปวดหลังได้ นอกจากนี้สาเหตุของการปวดหลังอาจเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บที่ส่งผลกระทบถึงกระดูกสันหลังซึ่งบางคนอาจเจ็บหนักถึงขั้นทำให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมอาจมีกระดูกหักด้วยซึ่งจำเป็นต้องใช้วิธีการเอ็กซ์เรย์เพื่อหาสาเหตุของการปวดหลังในกรณีนี้

ผู้ป่วยบางรายอาจมีเนื้องอกหรือกระดูกงอกออกมาทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ การตรวจหาสาเหตุต้องใช้เครื่องมือพิเศษเช่น เครื่องเอ็กซ์เรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI  เครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT Scan หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) เพื่อตรวจระดับฟอสฟอรัส อัลคาไลน์ แคลเซียมในเลือดและไขกระดูก


สาเหตุของการปวดหลังที่เกิดจากกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative Disc Disease) กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของคนที่อายุมากกว่า 40 ปีจะปวดหลังจากสาเหตุเหล่านี้ซึ่งเป็นผลจากการมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไป การออกกำลังกายหรือยกของหนักในลักษณะที่ผิดท่า (หลังไม่ตรง)  การตั้งครรภ์ ฯลฯ นอกจากนี้การติดเชื้อของกระดูกสันหลังทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังก็มีส่วนทำให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นมาได้ อาการปวดหลังยังอาจมีสาเหตุจากโรคอื่นภายนอกกระดูกสันหลังก็ได้เช่น โรคจากระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

การรักษาโรคปวดหลังมีทั้งแบบที่ไม่ต้องทำการผ่าตัดและแบบที่รักษาโดยการผ่าตัด ส่วนมากแพทย์จะแนะนำให้รักษาแบบแรกก่อน (ไม่ต้องผ่าตัด) โดยการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้รู้จักวิธีปฏิบัติตัวหรือปรับพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ปวดหลังและอาจรักษาโดยใส่เสื้อพยุงหลัง ให้ผู้ป่วยนอนพัก การให้ยาแก้อักเสบ การให้ความร้อนเฉพาะที่รวมถึงการทำกายภาพบำบัดด้วย

หากวิธีรักษาอาการปวดหลังแบบแรกไม่ได้ผลหรือผู้ป่วยมีอาการถูกกดทับเส้นประสาทอย่างมากจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดซึ่งจะรักษาโดยพิจารณาสาเหตุของโรคเป็นหลักตัวอย่างเช่น ผ่าตัดกระดูกสันหลังที่เสื่อมและงอกมาทับเส้นประสาท ผ่าตัดหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนตัวมาทับเส้นประสาท ส่วนวิธีรักษากระดูกสันหลังที่ติดเชื้ออาจทำได้โดยการผ่าตัดร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะแต่หากสาเหตุที่ทำให้ปวดหลังเกิดจากกระดูกสันหลังหลวมแล้วเกิดการเคลื่อนตัวจำเป็นต้องผ่าตัดใส่โลหะเข้าไปยึดกระดูกไว้

ปวดหลัง (Back Pain) มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ การป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหลังน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งทำได้โดยรู้วิธีการถนอมเพื่อยืดระยะเวลาให้กระดูกสันหลังอยู่กับเรานานๆ  อย่าใช้งานกระดูกสันหลังอย่างผิดวิธีเช่นนั่งหลังงอ โก้งโค้งยกของหนัก  รู้จักปรับพฤติกรรมการยืน เดิน นั่ง นอน ยกของหนักอย่างถูกวิธีควรเรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องเสียตั้งแต่วันนี้เลย อย่ารอให้เกิดอาการปวดหลังก่อนแล้วค่อยหาทางแก้ไขเพราะหากอายุยิ่งมากขึ้นและต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นโดยไม่จำเป็น

ใส่ความเห็น