อาการเวียนหัวบ้านหมุน

อาการเวียนหัวบ้านหมุน ลักษณะอาการผู้ป่วยจะรู้สึกว่าสิ่งของที่อยู่รอบตัวหมุนหรือผู้ป่วยจะรู้สึกโคลงเคลงทั้งๆ ที่ตัวผู้ป่วยเองไม่ได้เคลื่อนไหว บางรายอาการจะเกิดเมื่อมีการเคลื่อนไหวศีรษะเช่น เงยหน้า การเปลี่ยนอิริยาบถจากนอนเป็นนั่งหรือจากนั่งเป็นยืน แม้แต่การก้มลงไปเก็บของที่พื้นก็อาจทำให้เกิดอาการได้ ผู้ป่วยบางรายที่เป็นหนักก็อาจถึงขั้นคลื่นไส้และอาเจียนได้

อาการเวียนหัวบ้านหมุนนี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย แต่แนวโน้มมักจะเกิดกับผู้สูงอายุเป็นส่วนมาก สาเหตุเกิดจากระบบรักษาสมดุลของร่างกายผิดปกติ ทั้งนี้ความผิดปกติอาจเกิดจากการรับรู้ทางสายตา ประสาทสัมผัส ระบบประสาทที่อยู่ในหูชั้นในหรืออาจเกิดจากโรคประจำตัวเช่น ไมเกรน การบาดเจ็บของศีรษะ โรคเนื้องอกในสมอง เนื้องอกในหูหรืออาจเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ


วิธีปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุน ให้ผู้ป่วยนอนราบลงกับพื้นแต่อย่าให้ศีรษะต่ำควรหนุนศีรษะให้สูงเล็กน้อยจะทำให้อาการทุเลาได้ดีกว่า เมื่ออาการดีขึ้นไม่ควรเคลื่อนไหวตัวอย่างรวดเร็ว ให้เคลื่อนไหวตัวอย่างช้าๆ หมั่นออกกำลังกายเบาๆ เป็นประจำโดยทำแบบค่อยเป็นค่อยไป พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าอาการเวียนหัวบ้านหมุนไม่ดีขึ้นแต่กลับมีอาการบ่อยและรุนแรงขึ้นควรนำผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาอย่างถูกต้อง

ใส่ความเห็น