อาการโรคปอดติดเชื้อ

ปอดติดเชื้ออาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่ขาดความใส่ใจดูแลสุขภาพเพราะโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจคนที่ไม่ระมัดระวังเรื่องการกิน-อยู่อย่างถูกสุขลักษณะมักจะมีโอกาสที่โรคปอดติดเชื้อจะเป็นโรคนี้ได้ กลุ่มเสี่ยงของโรคปอดติดเชื้อนี้จะเป็นคนที่ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว หากได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแล้วไม่รีบรักษาปล่อยไว้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

อาการของโรคปอดติดเชื้อ เนื่องจากเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาการที่เด่นชัดก็คือ ไอ เจ็บคอ มีไข้ หายใจลำบากหรือมีอาการหอบเป็นต้น อาการไออาจจะเป็นแบบไอแห้งหรือไอแบบมีเสมหะ อาการไข้อาจจะมีไข้ต่ำหรือไข้สูงก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงและเชื้อโรคที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายที่อาจเป็นได้ทั้งเชื้อไวรัส เชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย

ความรุนแรงของอาการปอดติดเชื้อ เริ่มจากปอดติดเชื้อชนิดไม่รุนแรงซึ่งจะมีอาการคล้ายเป็นหวัดคือ ไอ มีไข้เล็กน้อย รู้สึกอ่อนเพลีย ปวดหัว ผู้ป่วยจึงอาจเข้าใจว่าเป็นแค่หวัดธรรมดาแค่นอนพักสักหน่อยก็คงจะหาย ความรุนแรงของปอดติดเชื้อในระดับปานกลางเกิดจากการที่ผู้ป่วยละเลยไม่รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธีทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นคือ นอกจากจะไอ เจ็บคอ มีไข้เล็กน้อย หายใจลำบากแล้วยังมีอาการท้องเสีย เบื่ออาหาร ร่างกายอ่อนเพลียตามมา

ส่วนอาการปอดติดเชื้อในระดับรุนแรง จากที่ผู้ป่วยมีไข้เล็กน้อยก็จะกลายเป็นมีไข้สูง ไอมีเสมหะสีเหลืองหรือเขียว ร่างกายของผู้ป่วยจะรู้สึกหนาวสั่นมีเหงื่อออก การหายใจจะมีเสียงวี๊ด มีอาการเขียวคล้ำที่ริมฝีปาก นิ้ว มือและเท้า ซึ่งเกิดจากการที่ปอดติดเชื้อและเกิดการอักเสบจนปอดไม่สามารถทำหน้าที่ตามปกติได้ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน

การรักษาและป้องกันปอดติดเชื้อ ต้องพิจารณาจากเชื้อโรคที่เข้าสู่ปอดว่าการติดเชื้อเกิดจากเชื้อโรคชนิดใดซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเชื้อรา แบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส ถ้าเป็นการติดเชื้อไวรัสซึ่งระดับความรุนแรงจะน้อยกว่าการติดเชื้อแบคทีเรีย การรักษาจะรักษาตามอาการคือกินยาแก้ปวดลดไข้ ดื่มน้ำเยอะๆและให้ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่กับบ้าน แต่หากปอดติดเชื้อจากแบคทีเรียความรุนแรงของโรคจะมากกว่าอาจต้องให้ยาปฏิชีวนะ ให้ออกซิเจนเพื่อช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้น การป้องกันโรคปอดติเชื้อทำได้โดยปฏิบัติตัวกิน-อยู่อย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ล้างมือบ่อยๆ งดสูบบุหรี่ ใช้ผ้าปิดปาก-จมูกเมื่อมีการไอหรือจาม  ดื่มน้ำอุ่น พักผ่อนให้เพียงพอและหากไม่สบายให้พักอยู่กับบ้านจนกว่าจะหายดี หากออกไปข้างนอกขณะที่มีอาการป่วยร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วอาจเกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้

ใส่ความเห็น