อาการโรคเครียด โรคเครียดอาการเป็นอย่างไร

โรคเครียดอาการเป็นอย่างไร เคยบ้างไหมที่คนใกล้ตัวเรามีพฤติกรรมอะไรแปลกๆ แสดงออกมาเมื่อได้รับผลกระทบจากการการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน สภาพแวดล้อม ชีวิตส่วนตัว ฯลฯ นั่นคืออาการของความเครียดที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น บางครั้งเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบอาจจะยังไม่เกิดทันทีแต่ตัวผู้ป่วยเองเกิดการคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะแย่ลงไปกว่าเดิมทำให้เกิดเป็นความวิตกกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจนทำให้เครียดได้ ความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นความเครียดแบบชั่วคราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อร่างกายปรับตัวได้ความเครียดนั้นก็จะลดลงจนหายไปและเข้าสู่ภาวะปกติ ความเครียดอีกชนิดหนึ่งคือความเครียดแบบเรื้อรังเกิดจากการที่ต้องทนอยู่กับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดทุกวันโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทำให้เกิดความเครียดสะสมจนกลายเป็นความเครียดแบบเรื้อรังได้

อาการโรคเครียดจะแสดงออกมาได้ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและตลอดจนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อหาทางจัดการกับความเครียดหรือการสนองตอบต่อความเครียดนั้น อาการทางร่างกายที่เกิดจากความเครียดที่เห็นได้ชัดคือการรู้สึกปวดตึงของกล้ามเนื้อที่ส่วนมากจะเกิดกับบริเวณ ท้ายทอย คอ ไหล่ สะบัก หลัง อาจลุกลามหรือเกิดขึ้นกับ แขนขาก็ได้ เมื่อความเครียดก่อตัวขึ้นจนร่างกายเริ่มตอบสนองต่อความเครียดทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น ปวดหัว หัวใจเต้นเร็ว หายใจถี่ขึ้น ปวดท้อง(เครียดลงกระเพาะ) เบื่ออาหาร ร่างกายของผู้ป่วยจะอ่อนเพลีย บางคนอาจถึงกับเป็นลม แม้ร่างกายจะอ่อนเพลียมากแต่กลับนอนไม่หลับเพราะความวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทำให้กลายเป็นความเครียดหรือที่เรียกว่า “เครียดนอนไม่หลับ” สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหัวใจ ฯลฯ หากปล่อยให้ความเครียดเกิดขึ้นกับตัวคุณย่อมเป็นตัวกระตุ้นให้อาการของโรคประจำตัวเหล่านั้นแสดงผลออกมาเร็วขึ้นหากไม่ระมัดระวังหรือดูแลผู้ป่วยไม่ดีอาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้


อาการของโรคเครียดที่แสดงออกมาทางจิตใจ จะทำให้ผู้ป่วยเกิดความกังวล ไม่มีสมาธิ ขาดความมั่นใจ ครุ่นคิดและหมกมุ่น มีอาการย้ำคิดย้ำทำ ซึมเศร้า ขี้หงุดหงิด โมโหง่าย ความสามารถในการจดจำลดลง สติปัญญาที่ใช้ในการตัดสินใจและพิจารณาแก้ปัญหาต่างๆ ก็ทำได้ไม่ดีเกิดความผิดพลาดในการทำงาน หากผู้ป่วยตกอยู่ในภาวะที่มีความเครียดนานๆ อาจทำให้เกิดอาการทางจิตจนกลายเป็นโรคประสาทได้

โรคเครียดยังทำให้พฤติกรรมของผู้ป่วยเปลี่ยนไปจากเดิม ความเครียดทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง นั่นทำให้ผู้ป่วยพยายามปรับตัวต่อความเครียดที่เกิดขึ้น คนที่มีความเครียดสูงอาจเริ่มปลีกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนๆ อยากอยู่คนเดียว อาจหาทางออกด้วยการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติด ติดการพนัน ฯลฯ เมื่อเครียดมากขึ้นพฤติกรรมของผู้ป่วยจะก้าวร้าวมากขึ้น อดทนต่อภาวะกดดันต่างๆได้น้อยลง จนอาจอาละวาดทำลายข้าวของหรืออาจตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ฆ่าตัวตายเพื่อหนีความเครียด

ใส่ความเห็น