อาหารเสริมคนเป็นเบาหวานจำเป็นหรือไม่

คนเป็นเบาหวานจำเป็นต้องกินอาหารเสริมหรือไม่ ตามปกติคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ต้องไปพบแพทย์เป็นประจำเพื่อติดตามและรักษาอาการของโรคเบาหวานอยู่แล้ว แพทย์จะให้คำแนะนำตั้งแต่ให้ผู้ป่วยรู้จักสาเหตุ อาการของโรค วิธีดูแลตัวเอง การปรับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งรวมไปถึงเรื่องการควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การกินหรือฉีดยาควบคุมเบาหวาน ฯลฯ หากผู้ป่วยเบาหวานปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดก็จะสามารถควบคุมอาการของโรคได้อย่างแน่นอนอยู่แล้ว

ปัจจุบันมีงานวิจัยที่แสดงว่า “อาหารเสริม” มีผลช่วยให้การควบคุมโรคเบาหวานได้ดีขึ้นทำให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดทางเลือกใหม่ในการควบคุมโรคเบาหวาน ผู้ป่วยบางคนมีความมั่นใจในอาหารเสริมมากจนถึงกับเลิกกินยาแผนปัจจุบันหันไปกินเฉพาะอาหารเสริมเท่านั้นซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะโดยปกติแพทย์จะให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเบาหวานในทุก ๆเรื่องอยู่แล้วรวมไปถึงการรู้จักควบคุมการกินอาหารให้เหมาะสมกับภาวะของโรคเบาหวานและการกินยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพียงแค่นี้ก็สามารถทำให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโรคเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควรแล้วโดยไม่จำเป็นต้องไปกินอาหารเสริมเพิ่มเติม

อาหารเสริมจำเป็นต่อผู้ป่วยเบาหวานแค่ไหน ส่วนมากแพทย์จะไม่ค่อยแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานกินอาหารเสริมแต่ไม่ใช่ว่าอาหารเสริมไม่ดี สาเหตุที่แพทย์ไม่สนับสนุนให้กินอาหารเสริมสาเหตุหนึ่งก็คือสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเบาหวาน การควบคุมอาหารเป็นเรื่องจำเป็นที่แพทย์ดูแลให้มีความเหมาะสมอยู่แล้ว อาหารเสริมในตลาดก็มีมากมายหลายชนิดและมีสารอาหารแตกต่างกันไป สารอาหารจากอาหารเสริมบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่ออาการโรคเบาหวานซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียต่ออาการของโรคเบาหวาน ดังนั้นการเลือกชนิดอาหารเสริมต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อีกทั้งปริมาณการกินอาหารเสริมก็ต้องมีความเหมาะสมด้วยจึงจะเกิดผลดีกับอาการของโรค ดังนั้นหากผู้ป่วยต้องการกินอาหารเสริมจึงควรปฏิบัติตัวอยู่ในคำแนะนำของแพทย์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเองในระยะยาว

อาหารเสริมที่ดีราคามักจะสูง นี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจพูดได้ว่า อาหารเสริมเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยหลักการแล้วการปรับรูปแบบการใช้ชีวิต ควบคุมอาหารให้เหมาะสม ลดอาหารหวานมันเค็ม  กินผักผลไม้ ออกกำลังกาย ไม่เครียดและกินยาตามที่แพทย์สั่งก็สามารถควบคุมอาการของโรคได้แล้ว ผู้ป่วยเบาหวานจึงไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินซื้ออาหารเสริมที่ราคาค่อนข้างแพงมากินอีก การซื้ออาหารเสริมมากินเองโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจอาจทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารบางอย่างที่มากเกินความจำเป็นและสารอาหารนั้นอาจไปขัดขวางการดูดซึมสารอาหารอื่นๆ ทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายได้

อาหารเสริมที่อาจส่งผลกระทบกับผู้ป่วยเบาหวานเช่น วิตามินรวมที่มีคุณสมบัติบางอย่างคือช่วยเจริญอาหารกับคนปกติทั่วไปแต่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องควบคุมอาหารแล้วการกินอาหารเสริมประเภทวิตามินรวมอาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่า โดยสรุปก็คือคนที่มีโรคประจำตัวเช่นผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรซื้ออาหารเสริมกินเองต้องปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการเลือกชนิด ขนาด ปริมาณการกินให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลดีกับอาการของโรค ถ้าผู้ป่วยเบาหวานเลือกซื้ออาหารเสริมมากินเองโดยขาดความรู้ก็อาจเสียเงินเปล่าโดยไม่จำเป็นและอาจเกิดผลเสียกับอาการของโรคเบาหวานอีกด้วย

ใส่ความเห็น