เบาหวานคืออะไร (Diabetes Mellitus) และอาการโรคเบาหวาน

เบาหวาน (Diabetes Mellitus) เป็นโรคที่คนส่วนมากรู้จักกันดีแต่ก็มีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักว่าเบาหวานคืออะไร โรคเบาหวานเป็นอันตรายต่อสุขภาพมักจะเกิดขึ้นกับคนละเลยไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ  เบาหวานเกิดจากภาวะที่ร่างกายดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ทำให้เกิดความผิดปกติของการออกฤทธิ์ของอินซูลินที่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสให้เป็นพลังงานทำให้มีน้ำตาลตกค้างอยู่ในเลือดสูงมากกว่าปกติจนทำให้น้ำตาลที่เกินนั้นแทรกซึมเข้าสู่อวัยวะต่างๆทำให้การทำงานของอวัยวะนั้นผิดปกติและเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนขึ้นมาได้

โรคเบาหวานแบ่งได้เป็น 3 ชนิดคือ

1. เบาหวานประเภทที่ 1 (Type 1 Diabetes) ส่วนมากจะพบในคนที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีสาเหตุโรคเบาหวานจากการที่ตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เนื่องจากตับอ่อนถูกทำลายด้วยภูมิคุ้มกันตัวเอง ร่างกายจึงจำเป็นต้องนำแหล่งพลังงานสำรองมาใช้โดยการสลายโปรตีนและไขมันซึ่งทำให้เกิดสารคีโทนขึ้นในเลือด หากสารคีโทนมีจำนวนมากภาวะความเป็นกรดจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงมาก อาการโรคเบาหวานประเภทที่ 1 จะทำให้ผู้ป่วยคอแห้ง กระหายน้ำ อ่อนเพลีย น้ำหนักตัวลด หากไม่ดูแลอาการเบาหวานประเภทนี้ให้อาจทำให้ผู้ป่วยหมดสติและอาจเสียชีวิตได้ โรคเบาหวานประเภทนี้ควบคุมได้โดยการควบคุมอาหารควบคู่กับออกกำลังกายและฉีดฮอร์โมนอินซูลิน

2. เบาหวานประเภทที่ 2 (Type 2 Diabetes) ส่วนมากจะพบในวัยผู้ใหญ่ สาเหตุโรคเบาหวานประเภทที่ 2 นี้เกิดจากการละเลยไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพเท่าที่ควร กินอาหารตามใจปากทำให้อ้วน อาการโรคเบาหวานประเภทที่ 2 นี้ร่างกายของผู้ป่วยคือตับอ่อนยังสามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้อยู่แต่อาจเป็นฮอร์โมนที่ด้อยคุณภาพทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไว้ได้ ระดับน้ำตาลในเลือดจึงสูงขึ้นจนทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายที่น้ำตาลแทรกซึมเข้าไปถึงไม่ว่าจะเป็น หัวใจ เนื้อเยื่อตา ระบบประสาท ฯลฯ จนผู้ป่วยมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการฉีดฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปทดแทน

3.เบาหวานขณะตั้งครรภ์ จะเกิดกับหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ในช่วงที่ร่างกายมีการผลิตฮอร์โมนให้กับทารกในครรภ์ทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจนส่งผลกระทบกับปริมาณฮอร์โมนอินซูลินในร่างกาย  หญิงมีครรภ์ต้องการฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) สูงเป็น 2-3 เท่าของภาวะปกติแต่อย่างไรก็ตามเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะหายไปได้เองหลังจากการคลอดบุตรแล้ว

แผลเบาหวานจากโรคเบาหวาน อาการของโรคเบาหวานที่สำคัญอย่างหนึ่งคือผู้ป่วยเบาหวานมักมีระบบประสาทที่เสื่อมลงเมื่อได้รับการกระแทกหรือเดินไปเตะวัตถุแข็งมีคมจะไม่รู้สึกเจ็บทำให้เกิดแผลเบาหวานได้ง่าย เมื่อเกิดแผลแล้วแผลเบาหวานจะหายยาก ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงต้องรู้จักวิธีดูแลสุขภาพและควบคุมไม่ให้อาการโรคเบาหวานกำเริบขึ้นมาได้ หากไม่ดูแลตัวเองปล่อยให้อาการเบาหวานกำเริบโดยเฉพาะเบาหวานประเภทที่ 2 ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์

อาการโรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Diabetics) ต้องทำใจเพราะโรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด ทำได้เพียงการทำความรู้จักสาเหตุโรคเบาหวานและหาทางควบคุมอาการโรคเบาหวานเพื่อที่จะอยู่กับเบาหวานต่อไปให้ได้อย่างปกติสุขโดยการปรับพฤติกรรมการกินอาหารให้ถูกต้อง หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและคอยระวังตรวจเช็ค-ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงคนปกติให้มากที่สุด ผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรวิตกกังวลมากเกินไปหากคุณรู้จักวิธีปฏิบัติตัวและการควบคุมโรคเบาหวานแล้วนำไปปฏิบัติโดยไม่ประมาทคุณจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้อีกนานตามต้องการ