เลซิติน (Lecithin) อาหารเสริมบำรุงสมองและลดคอเลสเตอรอล

เลซิติน (Lecithin) เป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมอง หากจะถามว่าอาหารที่กินกันอยู่ทุกวันเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่และการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความจำเป็นเพียงใด เนื่องจากสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย สมองทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสั่งการและคอยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย ถ้าพิจารณาจากความสำคัญของสมองแล้วเราไม่ควรเสี่ยงที่จะปล่อยให้สมองอยู่ในภาวะที่ขาดสารอาหารเพราะลำพังสารอาหารที่ได้รับจากการกินอาหารประจำวันนั้นไม่น่าจะเพียงพอต่อความต้องการของสมอง ดังนั้นสมองควรได้รับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Supplements) เพื่อลดโอกาสการที่ร่างกายจะขาดสารอาหารที่สำคัญไป

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารเลซิติน (Lecithin) ไม่เพียงพอต่อความต้องการเป็นเพราะว่าอาหารต้องผ่านกรรมวิธีและขั้นตอนต่างๆของการปรุงอาหารจนทำให้เลซิตินถูกทำลายไปมากในระหว่างกระบวนการปรุงอาหารนั้น แม้ว่าร่างกายของเราจะสามารถสร้างเลซิตินได้แต่ก็ต้องอาศัยวัตถุดิบจากอาหารที่กินเข้าไปเช่นกัน อาหารที่มีเลซิตินมากได้แก่ พืชตระกูลถั่วที่ไม่ถูกขัดสีมาก ไข่แดง น้ำมันพืชที่ไม่ผ่านกรรมวิธี ฯลฯ


เลซิติน (Lecithin) จะอยู่ในเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย เลซิตินช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ตามปกติเช่น เซลล์หัวใจ น้ำดี ตับ เส้นประสาท ฯลฯ เลซิตินยังมีประโยชน์อีกประการหนึ่งคือช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ น้ำกับน้ำมันจะถูกเลซิตินจับรวมเข้าให้เป็นเนื้อเดียวกันและช่วยให้อนุภาคของไขมัน (Lipid) ละลายปนไปกับเลือดได้ทำให้ไม่เกิดตะกอนบริเวณผนังเส้นเลือดแดง หากร่างกายได้รับเลซิตินอย่างเพียงพอซึ่งไม่ว่าจะได้จากอาหารที่กินตามปกติหรือจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ตามจะช่วยให้เส้นเลือดไม่ตีบแข็งและลดคอเลสเตอรอลได้ด้วย

อาหารเสริมเลซิติน (Lecithin Supplement) จึงมีความเหมาะสมสำหรับคนที่นอนดึก ทำงานหนัก มีความเครียดสูงและเหมาะกับผู้สูงอายุเพราะเลซิตินสามารถป้องกันโรคความจำเสื่อมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองได้จึงเหมาะกับผู้สูงอายุ หากต้องการใช้เลซิตินลดคอเลสเตอรอลในเลือดควรกินเลซิตินวันละ 2,400 – 3,600 มิลลิกรัมแต่หากต้องการใช้เลซิตินเพื่อบำรุงสมองก็ต้องกินวันละ 1,200 – 3,600 มิลลิกรัม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลซิติน (Lecithin Supplement)  มีความจำเป็นหากร่างกายได้รับเลซิตินจากการกินอาหารตามปกติไม่เพียงพอ การกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทำให้ร่างกายได้รับเลซิตินในปริมาณที่คงที่และแน่นอนกว่า หากต้องการเห็นผลจากการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Lecithin ต้องกินอย่างต่อเนื่องเป็นประจำอย่างน้อย 2-3 เดือนขึ้นไปจึงจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในทางที่ดีขึ้น