โรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis) สังเกตอาการและการตรวจวินิจฉัย

โรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis) การใช้งานข้อเข่าที่หนักเกินไปเช่น การออกกำลังหรือเล่นกีฬาที่ส่งแรงกระแทกไปยังบริเวณข้อเข่า การยกหรือแบกของหนักเกินไป ฯลฯ เป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยได้ โดยปกติแล้วข้อเข่าของเราก็ถูกใช้งานในการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เป็นประจำทุกวันทำให้ข้อเข่าค่อยๆเสื่อมไปตามอายุที่มากขึ้น อายุยิ่งมากข้อเข่าก็จะเสื่อมมากไปตามอายุ ดังนั้นเราควรใช้ข้อเข่าอย่างระมัดระวังเพื่อยืดอายุการใช้งานข้อเข่าให้นานขึ้น

อาการข้อเข่าเสื่อม จะพบได้บ่อยกับคนที่น้ำหนักตัวมากหรือคนที่มีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป หน้าที่ของข้อเข่าคือรับน้ำหนักตัวของเราไว้โดยใช้กล้ามเนื้อและกระดูกบริเวณข้อเข่า การที่มีน้ำหนักตัวมากทำให้น้ำหนักที่กดไปยังข้อเข่าก็มีมากขึ้นไปด้วยคนอ้วนหรือคนที่มีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์มาตรฐานจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัย  ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis Causes) คือการใช้งานข้อเข่าหนักเกินไปหรือการได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระแทกบริเวณข้อเข่า วัยที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนหรือแม้แต่การนั่งในท่าเดียวนานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนั่งพับเข่า ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้เร็วขึ้น

โรคข้อเข่าเสื่อม  นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยได้รับความทรมานจากการเจ็บปวดข้อเข่าและมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว อาการข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis Symptoms) ยังมีผลต่อเนื่องทางอารมณ์และจิตใจของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมอีกด้วยเนื่องจากผู้ป่วยที่เจ็บปวดข้อเข่าจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะทำให้เกิดความเครียด ซึมเศร้าตามมาอีกด้วย

โรคข้อเข่าเสื่อม สามารถตรวจวินิจฉัยอาการของโรคได้โดยศัลยแพทย์ด้านกระดูกว่าข้อเข่าของคุณเสื่อมหรือมีความเสียหายไปแล้วมากน้อยเพียงใด แพทย์จะต้องเอ็กซเรย์ข้อเข่าในท่ายืนเพื่อตรวจสภาพของกระดูกอ่อนที่แท้จริงและดูการสึกหรอที่เกิดขึ้นกับข้อเข่าว่ามีมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้แพทย์อาจต้องตรวจอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยเช่น ตรวจโรคเกาต์ (Gout) โรครูมาตอยด์ (Rheumatoid) ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับข้อและกระดูกของร่างกาย อาจมีการเจาะเลือดเพื่อนำมาตรวจระดับกรดยูริก น้ำเลี้ยงข้อเข่า ความหนาแน่นของกระดูก ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อมเพื่อหาวิธีรักษาข้อเข่าเสื่อมให้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมซึ่งจะทำให้การรักษาเป็นไปอย่างได้ผลดี