โรคที่เกี่ยวกับปอด

โรคเกี่ยวกับปอดมีหลายโรคด้วยกัน โดยปกติแล้วคนทั่วไปที่ดูแลสุขภาพดีมักจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี เมื่อมีเชื้อโรคเข้าสู่ปอดระบบภูมิคุ้มกันจะทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อม บกพร่องหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอันอาจเกิดจากสาเหตุหลายๆ

โรคที่เกิดขึ้นกับปอด
ลักษณะโรคที่เกี่ยวกับปอด

อย่างเช่น การขาดสารอาหาร การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  สูบบุหรี่หรือการได้รับผลกระทบจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ การใช้ยาบางชนิด ฯลฯ อาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ปอดได้ทำให้เกิดเป็นโรคปอด(Lung disease) ได้

ปอด(Lung) คืออวัยวะที่อยู่ในทรวงอกทั้งสองข้าง มีลักษณะยืดหยุ่นได้คล้ายฟองน้ำ ทำหน้าที่นำก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียออกจากร่างกาย แต่หากปอดได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ปอดและระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคออกไปได้ก็จะทำให้เนื้อปอดเกิดการติดเชื้อ อักเสบและบวมได้ สิ่งที่ตามมาก็คืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ กับปอดที่อันตรายขึ้นมาได้

โรคที่เกี่ยวกับปอดมักจะเกิดจากปอดติดเชื้อ ปอดอักเสบและปอดบวม โรคที่อยู่ใกล้ตัวเราและเราคุ้นเคยกันดีคือโรคหวัดและเป็นปอดบวมเกิดจากเชื้อโรคที่อยู่บริเวณลำคอลุกลามลงไปสู่ปอดทำให้เป็นปอดบวมได้แต่บางครั้งปอดบวมก็ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเสมอไปซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย อาการปอดบวมกับปอดอักเสบมักเป็นอาการที่เกิดขึ้นด้วยกันคือเมื่อปอดได้รับเชื้อโรคแล้วจะเกิดการอักเสบและบวมตามมาเสมอ เนื้อปอดที่บวมจะมีของเสียออกมาก็คือเสมหะนั่นเอง

อาการปอดบวม ผู้ป่วยจะมีอาการไอ มีเสมหะ เจ็บหน้าอก มีไข้และเหนื่อยง่าย ผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมอาจมีอาการบางอย่างตามที่กล่าวมาก็ได้โดยไม่จำเป็นว่าผู้ป่วยจะต้องมีอาการครบทุกอย่าง โดยมากเชื้อโรคจะเข้าสู่ปอดได้จากการหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปหรือเชื้อโรคอาจมากับกระแสโลหิตก็ได้แต่ส่วนน้อยที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ปอดโดยตรงเช่นผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุถูกของมีคมแทงเข้าบริเวณปอด เป็นต้น

มะเร็งปอด(Lung cancer) เป็นโรคเกี่ยวกับปอดที่อันตรายอีกโรคหนึ่ง เกิดจากการที่เนื้อปอดมีการแบ่งเซลล์จำนวนมากผิดปกติจนเกินการควบคุมกว่าจะตรวจพบกลุ่มเซลล์พวกนี้ได้ก็เกิดการลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ แล้ว เนื่องจากโรคมะเร็งในระยะแรกๆ มักจะไม่ค่อยแสดงอาการออกมาอย่างเด่นชัดแต่หากตรวจพบมะเร็งได้เร็วตั้งแต่ระยะแรกๆ แล้วโอกาสในการรักษาอย่างได้ผลก็จะมีโอกาสมากขึ้น

โรคที่เกิดกับปอดเป็นภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อปอดและหลอดลมทำให้ปอดทำหน้าที่ได้น้อยลงส่งผลให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย ผู้ป่วยมักจะมีอาการ ไอ เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก เจ็บหน้าอกเฉพาะตำแหน่งที่ปอดเกิดโรค หากอาการของโรคลุกลามมากร่างกายขาดออกซิเจนจนเกิดอาการเขียวคล้ำบริเวณริมฝีปาก เล็บ นิ้ว มือและเท้า และส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจทำให้หัวใจวาย ภาวะหายใจล้มเหลวจนเสียชีวิตได้

ใส่ความเห็น