โรคปวดหลัง(Back pain) สาเหตุ อาการและการป้องกันรักษา

อาการปวดหลังในอดีตเป็นอาการที่พบได้บ่อยในวัยผู้สูงอายุแต่ในปัจจุบันนี้อาการปวดหลังเริ่มจะเป็นกันมากแม้แต่ในวัยรุ่นก็เริ่มมีให้เห็นกันบ่อยๆ เนื่องจากการจัดท่าทางร่างกายขณะทำกิจกรรมต่างๆไม่เหมาะสมอาการปวดหลังจึงเกิดขึ้นได้แม้กับวัยรุ่น หากเป็นเมื่อก่อนอาการปวดหลังส่วนมากจะเกิดขึ้นกับคนในวัยกลางคนและวัยผู้สูงอายุเท่านั้น หากใครเกิดอาการปวดหลังจึงมักถูกมองว่าเป็นคนแก่แล้ว

สาเหตุของการปวดหลังมีหลายสาเหตุด้วยกันเริ่มตั้งแต่กระดูกสันหลังเสื่อม เส้นเอ็นบริเวณหลังเกิดการอักเสบ กล้ามเนื้อหลังอักเสบ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและการทำกิจกรรมที่มีผลทำให้การจัดวางตำแหน่งของร่างกายไม่ถูกต้องก็อาจทำให้มีอาการปวดหลังได้เช่น การก้มยกของหนักโดยไม่ระวังทำให้หลังงอ การอ้วนลงพุงทำให้มีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติทำให้กระดูกสันหลังต้องรับน้ำหนักเกินกว่าปกติ การนั่งหลังงอ ฯลฯ สาเหตุต่างๆเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ทั้งสิ้น

อาการปวดหลังที่พบมากในกลุ่มคนทำงานอาจเรียกได้ว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทำงาน มักเกิดกับคนที่ต้องนั่งทำงานอยู่กับที่เป็นเวลานานๆ เช่นพนักงานออฟฟิศ หากนั่งทำงานนานๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนั่งทำงานในท่าที่ไม่ถูกต้อง(หลังงอ)นานๆ สำหรับวัยหนุ่มสาวการปวดหลังมักมีสาเหตุจากการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นบริเวณหลังรวมถึงการยกของหนักโดยการไม่ยอมนั่งงอเข่าแต่กลับเหยียดขาตรงแล้วก้มลงยกของหนักจึงทำให้เกิดอาการปวดหลังได้


การรักษาและบรรเทาอาการปวดหลังทำได้โดยการหาสาเหตุให้พบก่อนว่าการปวดหลังนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร หากเกิดจากการจัดท่าทางของร่างกายไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไขโดยการปรับพฤติกรรมของตนเองโดยการเตือนตนเองให้ทำกิจกรรมต่างๆในท่าที่ถูกต้องอยู่เสมอโดยกระดูกสันหลังต้องอยู่ในลักษณะตรงไม่ปล่อยให้หลังงอ แต่หากอาการปวดหลังเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่หลังก็ต้องรักษาโดยการกินยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาแก้อักเสบแล้วแต่ว่าอาการจะมากน้อยแค่ไหน

ส่วนอาการปวดหลังที่เกิดจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนตัวมาทับเส้นประสาทนั้นจะสังเกตได้จากอาการปวดหลังส่วนล่างจะปวดร้าวลงไปที่ขา อาจปวดบริเวณสะโพกหรือกระเบนเหน็บ อาการปวดจะเป็นมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของร่างกายแม้แต่การไอหรือจามก็ทำให้ปวดหลังได้ หากผู้ป่วยได้นอนนิ่งๆกับพื้นราบจะรู้สึกว่าอาการดีขึ้น อาการปวดหลังที่เกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นมักต้องรักษาโดยการกินยาและนอนพักโดยหยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายสักระยะหนึ่ง อาจต้องทำกายภาพบำบัดร่วมด้วย หากอาการยังไม่ดีขึ้นอาจต้องฉีดยาเข้าที่บริเวณไขสันหลังหรือต้องผ่าตัดแก้ไขหมอนรองกระดูกที่ทับเส้นประสาท

อาการปวดหลังเป็นอาการที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้โดยการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างวันว่าการปวดหลังมีสาเหตุมาจากอะไร หากการปวดหลังเกิดจากความอ้วนคือผู้ป่วยน้ำหนักตัวเกินมากจนทำให้กระดูกสันหลังต้องแบกรับน้ำหนักมากเกินไปจนปวดหลัง ก็ต้องแก้ไขด้วยการปรับพฤติกรรมการกินอาหาร แต่หากการปวดหลังเกิดจากท่ายืน ท่ายกของ ท่านอนหรือท่านั่งทำงานที่ไม่ถูกต้องก็แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นที่เป็นสาเหตุของการปวดหลังก็จะช่วยป้องกันบรรเทาและรักษาอาการปวดหลังได้

ใส่ความเห็น