โรคพยาธิเส้นด้าย พฤติกรรมและอาการของโรค

พยาธิเส้นด้ายมีลักษณะเหมือนเข็มหมุดคือ ลำตัวจะมีลักษณะกลม ขาวเหมือนเส้นด้ายหรือบางทีดูเหมือนหนอนตัวเล็กๆ สีขาว พยาธิเส้นด้ายเป็นพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งมีความยาวตลอดลำตัวราว 4-5 มิลลิเมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 0.5 มิลลิเมตร โดยปกติพยาธิเส้นด้ายชอบเข้าไปแพร่พันธุ์อยู่บริเวณตอนต้นของลำไส้ใหญ่และบริเวณที่อยู่ใกล้กับไส้ติ่ง โรคพยาธิเส้นด้ายนี้ทำให้เกิดอาการคันบริเวณรอบๆ ทวารหนักทำให้เกิดความรำคาญ ผู้ป่วยส่วนมากต้องเกาบริเวณที่คัน(รอบทวารหนัก) ไข่ของพยาธิเส้นด้ายที่อยู่รอบๆทวารหนักก็จะติดนิ้วมือหรือตามซอกเล็บออกมาด้วย ถ้าผู้ป่วยไม่รู้จักรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือให้สะอาดก็อาจเป็นตัวแพร่ไข่พยาธิไปสู่คนรอบข้างได้

พฤติกรรมที่เป็นการเผยแพร่โรคพยาธิเส้นด้ายมักเกิดกับเด็กเล็ก จึงทำให้โรคนี้ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กเล็กแต่ก็มีบางรายที่มีอันตรายที่เกิดจากการที่พยาธิเส้นด้ายเข้าไปถึงไส้ติ่งทำให้เกิดการอักเสบกับไส้ติ่งได้ พฤติกรรมของเด็กเล็กที่ทำให้เป็นโรคพยาธิเส้นด้ายกันมากคือการชอบอมและดูดนิ้วมือเล่นอีกทั้งการไม่ล้างมือให้สะอาดแล้วมาหยิบจับอาหารใส่เข้าในปากทำให้ไข่พยาธิเส้นด้ายเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายเช่นกัน


ตำแหน่งที่พยาธิเส้นด้ายตัวเมียมักจะวางไข่คือบริเวณรอบๆทวารหนักซึ่งจะเป็นผลให้เกิดอาการคันแบบรำคาญและใช้นิ้วมือเการอบๆทวารหนักทำให้ไข่ของพยาธิเส้นด้ายติดออกมาตามนิ้วมือบริเวณซอกเล็บ นอกจากนี้ไข่ของพยาธิเส้นด้ายก็อาจตกหล่นบริเวณเตียงนอน เสื้อผ้าของผู้ป่วยและพร้อมจะแพร่ต่อไปยังคนรอบข้างที่เข้ามาสัมผัสไข่พยาธิเส้นด้ายต่อไป

โรคพยาธิเส้นด้ายจะทำให้รำคาญโดยคันที่รอบๆ ทวารหนักและพยาธิจะคอยแย่งอาหารบริเวณลำไส้ทำให้ผู้ป่วยเบื่ออาหารและน้ำหนักตัวลดลง การป้องกันโรคพยาธิเส้นด้ายทำได้โดยการรักษาสุขลักษณะที่ดีในการกินอาหารและการเข้าห้องน้ำ โดยจะต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเมื่อออกจากห้องน้ำและก่อนรับประทานอาหาร สำหรับอาหารประเภทผักสดและผลไม้ก่อนการนำมารับประทานต้องล้างให้สะอาดเสียก่อน หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงแบบไม่สุกหรือกึ่งสุกกึ่งดิบประเภทยำ พล่ากุ้งหรือลาบก้อยเป็นต้น กลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเล็กต้องพยายามฝึกและสร้างนิสัยที่ดีคือไม่หยิบของเข้าปากหรือดูดอมนิ้วมือเล่น สุขอนามัยที่ดีจะช่วยการป้องกันโรคพยาธิเส้นด้ายได้อย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น