โรครูมาติกคืออะไร

โรครูมาติกคืออะไร โรครูมาติกคือกลุ่มของโรคชนิดหนึ่งที่เกิดอาการและส่งผลกระทบกับข้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรคในกลุ่มนี้อาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดแต่โดยภาพรวมแล้วมีโรคมากกว่า 100 โรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรครูมาติกรวมถึงโรคข้ออักเสบอีกหลายๆ โรคที่เกิดอาการกับข้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเช่น เส้นเอ็น กระดูกอ่อน เยื่อบุภายในข้อ เป็นต้น ผู้ป่วยด้วยโรคในกลุ่มโรครูมาติกมีจำนวนมากที่ทำให้เกิดปัญหากับการที่ร่างกายเคลื่อนไหวได้ไม่สะดวก การติดเชื้อของข้อ ข้อบวม ปวดข้อ ฯลฯ  ตัวอย่างโรคที่อยู่ในกลุ่มโรครูมาติกที่พบได้บ่อยมีดังนี้

    1. โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) เป็นโรคในกลุ่มนี้ที่พบได้บ่อยที่สุด กระดูกและกระดูกอ่อนจะถูกทำลายทำให้มีอาการปวดข้อ ความแข็งแรงของข้อลดน้อยลง นอกจากนี้ยังมีอาการข้อบวมและข้อติดอีกด้วย
    2. โรคเกาต์ คนที่เป็นโรคเกาต์อาการส่วนมากจะเริ่มปวดที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้ามักจะเกิดกับข้อเพียงข้อเดียวและอาการจะเป็นๆ หายๆ เกิดจากในร่างกายมีกรดยูริคในเลือดสูงเป็นเวลานานจนทำให้กรดยูริคตกผลึกอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น บริเวณข้อทำให้ข้อปวดและบวม หากไม่ดูแลรักษาอาการก็จะกำเริบไปยังข้ออื่นๆ และความถี่ในการปวดข้อก็จะบ่อยขึ้น ระยะเวลาที่ปวดข้อก็จะนานขึ้นจนอาจจะปวดตลอดเวลาก็ได้
  1. โรคข้ออักเสบชนิดรูห์มาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) เป็นโรคข้ออักเสบชนิดเรื้อรังที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายเนื้อเยื่อปกติในอวัยวะต่างๆของตัวเอง ลักษณะของโรคนี้คือเมื่อเนื้อเยื่อปกติส่วนใดถูกทำลายก็จะทำให้เกิดการอักเสบกับอวัยวะนั้นๆ เช่น เยื่อหุ้มปอดถูกทำลายก็จะทำให้ปอดอักเสบเป็นต้น
  2. โรคข้ออักเสบติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนสามารถเข้าสู่กระแสโลหิตได้แล้ว เชื้อโรคก็จะทำให้เกิดการอักเสบในบริเวณต่างๆ หากเป็นเยื่อบุข้อและเส้นเอ็นบริเวณข้อก็จะทำให้เกิดอาการปวดข้อ ข้ออักเสบหรือข้อติดได้
  3. โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดยึดติด (Ankylosing spondylitis) พบได้มากในกลุ่มผู้ใหญ่เป็นโรคในกลุ่มรูมาติกที่เกิดกับกระดูกสันหลังทำให้ข้อติดและมีอาการปวดข้อ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการอักเสบของเอ็นที่ข้อสะโพก ข้อไหล่และข้อเข่าอีกด้วย
  4. โรคเอสแอลอี (Systemic lupus erythematosus) มีชื่อย่อว่า SLE ผู้ป่วยจะมีอาการแพ้ภูมิคุ้มกันของตัวเอง ระบบภูมิคุ้มกันจะทำลายเนื้อเยื่อและเซลล์ที่ปกติของร่างกายซึ่งจะเกิดกับอวัยวะทั่วทั้งตัว หากเกิดกับเนื้อเยื่อบริเวณข้อก็จะทำให้มีอาการข้ออักเสบ ปวดข้อ เป็นต้น

สรุปแล้วโรคที่อยู่ในกลุ่มโรครูมาติกคือโรคที่ทำให้มีผลกระทบต่อข้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งโรคในกลุ่มนี้มีจำนวนมาก โรคพวกนี้จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดแต่หากสามารถวินิจฉัยหรือตรวจพบได้เร็วก็จะสามารถลดความทุกข์ทรมานจากอาการของโรคและช่วยคงความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายไว้ให้ได้มากที่สุด

ใส่ความเห็น