โรคหัวใจ (Heart Disease) อาการ สาเหตุและการป้องกันโรคหัวใจ

โรคหัวใจ (Heart Disease) เป็นภัยเงียบที่ค่อยๆแฝงตัวเข้ามาโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัว การที่ผู้ป่วยโรคหัวใจจะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจก็ต้องรอจนอาการโรคหัวใจกำเริบแล้วจึงตรวจพบว่าเป็นโรคหัวใจ คนส่วนมากไม่ค่อยให้ความสำคัญและมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหัวใจและมักใช้ชีวิตอย่างประมาท การเที่ยวเตร่เฮฮากินดื่มอย่างเกินพอดีเป็นสาเหตุของโรคร้ายหลายๆโรครวมทั้งโรคหัวใจด้วย

การดูแลสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคหัวใจได้อย่างดี โรคหัวใจไม่น่าจะเกิดขึ้นจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้หากเรามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่ประมาทเพราะสถิติปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเป็นจำนวนมากสาเหตุส่วนมากเกิดจากการใช้ชีวิตและมีพฤติกรรมการกินอาหารแบบตามใจปากนั่นเอง

สาเหตุของโรคหัวใจ (Cause of Heart Disease) เกิดจากการที่หลอดเลือดเกิดการตีบหรือตันจนเลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆได้ตามปกติหรือบางทีอาจถึงขั้นหลอดเลือดอุดตัน โรคหัวใจสามารถเริ่มได้ตลอดเวลาทุกช่วงชีวิตหากเราเริ่มละเลยไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการกินอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับและความเครียด หากเราละเลยปัจจัยเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคหัวใจและโรคร้ายแรงอื่นๆตามมาอีกมากมาย


อาการของโรคหัวใจ (Heart Disease Symptoms) ช่วงเริ่มแรกอาจทำให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าอาการของโรคหัวใจที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็นเพียงอาการของไข้หวัดคือปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เป็นลม ความเข้าใจผิดแบบนี้จะอันตรายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหากผู้ป่วยไม่ได้ใส่ใจที่จะตรวจสุขภาพประจำปีด้วยแล้วกว่าจะรู้ตัวว่าอาการดังกล่าวเป็นอาการของโรคหัวใจอาการก็อาจกำเริบจนอาจจะสายเกินไปทำให้การรักษาโรคหัวใจทำได้ยากขึ้นโดยไม่จำเป็น

การตรวจวัดขั้นพื้นฐานเพื่อหาความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจคือ ระดับโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือด หากต้องการการวัดที่แม่นยำกว่านั้นก็ต้องวัดระดับโฮโมซิสเตอีน (Homocysteine) ในเลือด ซึ่งสามารถบอกความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจได้อย่างแม่นยำกว่า บางคนอาจเป็นโรคหัวใจได้แม้จะมีระดับโคเลสเตอรอลที่ต่ำก็ตาม ก่อนตรวจเลือดเพื่อวัดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจต้องงดอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง เพื่อตรวจระดับไขมันทุกตัวไม่ว่าจะเป็น โคเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ โคเลสเตอรอลที่ดี (HDL) โคเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL) และอัตราส่วนระหว่างโคเลสเตอรอลรวมต่อโคเลสเตอรอลที่ดี การตรวจวัดระดับโคเลสเตอรอลเป็นประจำทุกปีจะเป็นตัวบอกที่ดีว่าความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจมีมากน้อยแค่ไหน

โรคหัวใจเป็นเหมือนเพชฌฆาตเงียบ (Silent Killer) ที่จู่โจมโดยไม่รู้ตัว ผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกขึ้นมาทันทีขณะกำลังสังสรรค์กินเลี้ยงกันอยู่ทำให้เสียชีวิตในทันที โรคหัวใจจะค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ หากผู้ป่วยไม่ดูแลสุขภาพให้ดี ไขมันหรือระดับโคเลสเตอรอล (Cholesterol)ในร่างกายจะค่อยๆถูกสะสมเพิ่มขึ้นจนในที่สุดก็จะแสดงอาการออกมา การป้องกันโรคหัวใจทำได้โดยหมั่นดูแลสุขภาพด้วยการควบคุมพฤติกรรมการกินอาหาร พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 30 นาที ที่สำคัญคือต้องตรวจร่างกาย (ระดับไขมันใจเลือด) เป็นประจำทุกปีเพื่อการป้องกันโรคหัวใจหากเริ่มมีอาการโรคหัวใจจะได้หาพิจารณาหาสาเหตุของโรคหัวใจเพื่อหาทางป้องกันและควบคุมอาการไม่ให้กำเริบจนอาจทำให้เสียชีวิตได้