โรคอ้วน (Obesity) จุดเริ่มและสาเหตุของปัญหาสุขภาพ

โรคอ้วน (Obesity) หรือความอ้วนเป็นจุดเริ่มของโรคอันตรายร้ายแรงอื่นๆอีกหลายโรค การที่ร่างกายมีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์ปกติเนื่องจากการกินอาหารเข้าไปแล้วร่างกายใช้ไม่หมดจึงต้องสะสมเป็นไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง เมื่อไขมันสะสมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นสาเหตุของโรคร้ายอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ

ความอ้วนคือเส้นทางที่จะนำไปสู่โรคร้ายหลายๆ โรค เนื่องจากระบบการเผาผลาญอาหารเพื่อนำพลังงานไปใช้และระบบฮอร์โมนในร่างกายของคนอ้วนจะทำงานได้ไม่ดี เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน (โรคเบาหวาน) หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนแล้วทำให้มีส่วนเฉียดใกล้โรคร้ายแรงหรือไม่ก็ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาเมื่อต้องทำการดูแลรักษาสุขภาพโดยการควบคุมอาหารจะทำให้รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตของตัวเองลดลงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนมี 2 สาเหตุคือ

1. สาเหตุจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เช่น กรรมพันธุ์ อายุ เพศ ฯลฯ หากมีพ่อแม่ที่อ้วนทั้งคู่ โอกาสของลูกที่เกิดมาแล้วจะอ้วนมีถึง 80 เปอร์เซ็นต์  อุปนิสัยในการกินอาหารโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงจะกินจุบกินจิบใช้พลังงานน้อยกว่าผู้ชายทำให้ผู้หญิงมีโอกาสอ้วนได้ง่ายกว่า เมื่อแก่ตัวลงไปการเคลื่อนไหวของร่างกายจะช้าลงตามธรรมชาติทำให้ใช้พลังงานน้อยลงจึงทำให้ไขมันสะสมในร่างกายมากขึ้น

2. สาเหตุของโรคอ้วนที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้เช่นพฤติกรรมการกินอาหารที่เคยชินแต่การกินอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารกินด่วน (Fast Food) ที่มีเกลือ ไขมัน แป้งในปริมาณมากทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนสูงขึ้น ปัจจัยทางด้านอารมณ์เช่นความเครียดก็มีส่วนทำให้อ้วนคือยิ่งเครียดยิ่งกินแถมยังกินมากกว่าธรรมดาเสียด้วยซ้ำ  ปัจจัยทางด้านมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้มือทำให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงจึงทำให้ใช้พลังงานน้อยลงพลังงานที่เหลือจึงถูกสะสมอยู่ในร่างกายทำให้เป็นโรคอ้วนได้ อีกปัจจัยหนึ่งคือการนอนไม่เพียงพอทำให้ระบบฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนทำให้เกิดการหิวและกินมากขึ้น

ปัญหาสุขภาพส่วนมากจะมีจุดเริ่มมาจากความอ้วนทั้งสิ้น ต่อจากนั้นจะตามมาด้วยโรคอื่นๆทั้งที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง เราควรหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพไม่ให้เกิดโรคอ้วนด้วยการควบคุมสาเหตุที่ทำให้อ้วนที่สามารถควบคุมได้เช่น ปรับพฤติกรรมการกินอาหาร ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก พักผ่อนให้เพียงพอและไม่เครียด ฯลฯ  เพียงแค่นี้ก็จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้โรคอ้วน (Obesity)  เข้ามาก่อปัญหาสุขภาพใดๆ กับคุณได้อีกต่อไป