โรคเครียดวิตกกังวล

โรคเครียดวิตกกังวลเกิดจากสภาพสังคมที่เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทำให้แต่ละวันจะมีคนที่เกิดความวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ มีคนจำนวนน้อยที่รู้ตัวว่าตัวเองมีความเครียดและวิตกกังวลควรได้รับคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวช คนส่วนมากจะมีความกลัวว่าคนอื่นจะเข้าใจว่าตนเองมีความผิดปกติทางจิต

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเครียดวิตกกังวลจะมีความคิดฟุ้งซ่าน ใจลอย นอนไม่หลับ สะดุ้งตกใจง่าย ขี้หลงขี้ลืมและอาจมีอาการร่วมคือหายใจไม่เต็มปอด แน่นท้อง เหงื่อออก มือเท้าชา ใจสั่น

อาการทางจิตใจของผู้ป่วยโรคเครียดวิตกกังวล ผู้ป่วยจะมีความคิดในลักษณะที่ว่า ตัวเองจะต้องพบกับเรื่องร้ายๆ รวมทั้งคนในครอบครัวก็อาจเกิดเรื่องที่เลวร้ายขึ้นด้วย เช่น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ฯลฯ ส่วนอาการทางกายของผู้ป่วยได้แก่ ปวดกล้ามเนื้อ ถอนใจบ่อยๆ ชีพจรเต้นเร็ว ปากแห้ง ปัสสาวะบ่อย กล้ามเนื้อตึงเครียด ฯลฯ

ใส่ความเห็น