โรคเบาหวาน อาการและสัญญาณ (Diabetes Signs and Symptoms)

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) มักจะค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ  โดยที่ไม่มีอาการอะไรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแต่ก็มีวิธีสังเกตอาการหรือสัญญาณที่พอจะบอกให้ทราบได้ว่าได้ว่าโรคเบาหวานได้เริ่มคืบคลานเข้ามาแล้วอยู่หลายอย่าง ถ้าหากสังเกตให้ดีจะและระมัดระวังดูแลสุขภาพก็จะสามารถรู้ตัวแต่เนิ่นๆและหาทางป้องกันหรือควบคุมอาการของโรคได้

สัญญาณหรืออาการของโรคเบาหวานที่สังเกตได้อย่างหนึ่งคือ เมื่อปัสสาวะออกมาแล้วจะมีมดขึ้นตามปัสสาวะนั่นแสดงให้เห็นว่ามีความหวาน (น้ำตาล) ซึ่งเป็นสิ่งที่มดชอบผสมอยู่ในปัสสาวะ อาการอื่นๆที่เป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน (Diabetes Signs) ได้แก่ปัสสาวะบ่อยๆ กระหายน้ำ คอแห้ง คนที่ไม่ได้ใส่ใจดูแลสุขภาพอาจไม่ทราบได้เลยว่าโรคเบาหวานกำลังคืบคลานเข้ามาหา หากไม่ได้รับการตรวจร่างกายเช่น ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นการตรวจที่ให้ผลแน่นอนกว่าการตรวจการตรวจระดับน้ำตาลในปัสสาวะ

การที่มดขึ้นปัสสาวะนั้นความจริงแล้วเป็นการแสดงให้เห็นว่าอาการของเบาหวาน (Diabetes Symptoms) อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงแล้วเพราะการที่น้ำตาลสามารถหลุดรอดออกมาได้จนปะปนอยู่ในปัสสาวะนั้นแสดงว่าการทำงานของไตมีความบกพร่องแล้ว นั่นคืออาการเบาหวานได้เป็นมาระยะหนึ่งแล้ว คนส่วนมากที่เริ่มเป็นเบาหวานคือระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงกว่าเกณฑ์ปกติแล้วแต่ไม่รู้ตัวเนื่องจากว่าไตยังมีความสามารถกรองเอาน้ำตาลกลับคืนสู่กระแสเลือดได้อยู่จึงทำให้การตรวจปัสสาวะไม่พบน้ำตาล ดังนั้นการที่ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะแสดงให้เห็นว่าระดับน้ำตาลในเลือดมีมากกว่าปกติจนออกมาปะปนอยู่ปัสสาวะได้นั่นคืออาการเบาหวานได้ทำให้ไตทำงานบกพร่องแล้ว

โรคเบาหวาน : อะไรคือสาเหตุโรคเบาหวาน

สาเหตุโรคเบาหวาน การที่มีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงยิ่งสูงมากเท่าใดก็จะทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นเท่านั้น ส่วนอาการกระหายน้ำและคอแห้งต้องการดื่มน้ำบ่อยๆนั่นเป็นสาเหตุมาจากการที่ร่างกายปัสสาวะบ่อยทำให้สูญเสียน้ำออกจากร่างกายจึงส่งสัญญาณให้ทราบว่าต้องชดเชยน้ำเข้าสู่ร่างกายด้วยการดื่มน้ำเข้าไป ส่วนอาการอื่นๆของโรคเบาหวานคือ น้ำหนักตัวลดลงหรือร่างกายผอมลงแม้ว่าจะกินบ่อยและกินจุด้วย แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติเนื่องจากร่างกายของคนที่เป็นเบาหวานจะขาดฮอร์โมนอินซูลินทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้งานได้จึงต้องหาพลังงานจากส่วนอื่นมาชดเชยด้วยการสลายโปรตีนและไขมันที่ร่างกายเก็บสะสมไว้มาใช้แทนนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีน้ำหนักตัวลดลงทั้งๆที่กินอาหารจุและกินบ่อย

สัญญาณและอาการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน(Diabetes Signs) ที่สังเกตได้ไม่ยากหากเราใส่ใจดูแลสุขภาพพอสมควร หากสังเกตพบสัญญาณและอาการโรคเบาหวานดังกล่าวอย่าได้นิ่งนอนใจให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โรคเบาหวานเป็นโรคประจำตัวโรคหนึ่งที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สิ่งที่ทำได้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานคือทำใจยอมรับและหาทางควบคุมอาการของโรคเพื่อให้สามารถอยู่ต่อไปกับเบาหวานได้อย่างปกติสุข