โรค NCDs – Non communicable disease โรคร้ายจากพฤติกรรมที่ทำร้ายตัวเอง

โรคในกลุ่ม NCDs ล้วนแต่เป็นโรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ทำให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานจากการเป็นโรคและอาการแทรกซ้อนของโรคในกลุ่มนี้ คุณภาพชีวิต เวลา เงินทอง โอกาสต่างๆ ที่ผู้ป่วยต้องสูญเสียไปจากการเป็นโรคในกลุ่ม NCDs นี้ทำให้ผู้ป่วยต้องจากไปก่อนวัยอันควรทั้งที่น่าจะทำงานหรือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่านี้

NCDs คือโรคที่ไม่ติดต่อจากคนไปยังคน ไม่มีการแพร่เชื้อกระจายไปยังผู้อื่นแต่โรคนี้จัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ทำต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานจนเป็นความเคยชินที่ผิดๆ และเป็นสาเหตุให้เกิดเป็นโรคนี้ขึ้นมาได้ โรค NCDs นี้แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มคือ

1. โรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด

2. โรคในกลุ่มเบาหวาน

3. โรคกลุ่มมะเร็ง

4. โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

จะเห็นได้ว่า โรค NCDs เป็นกลุ่มของโรคที่ร้ายแรงมากสามารถคร่าชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างทันทีทันใดแต่จะสังเกตได้ว่าโรคที่อยู่ในกลุ่ม NCDs เหล่านี้มีส่วนที่เหมือนกันคือเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของผู้ป่วยที่ทำต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน จนในที่สุดก็ทำให้เกิดโรคในกลุ่มนี้ขึ้นมา โรค NCDs นี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่เกิดกับสุขภาพเช่น พฤติกรรมชอบกินอาหารรสจัด เค็มจัด หวานจัดหรืออาหารที่มีไขมันมาก พฤติกรรมที่กินแล้วไม่ชอบออกกำลังกาย นอนดึกและเครียด อันที่จริงแล้วโรคกลุ่ม NCDs นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วระยะเวลาข้ามคืนแต่กว่าจะเกิดอาการของโรคได้ต้องใช้เวลานานหลายปีซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีนี้ผู้ป่วยจะค่อยๆ สะสมพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่องเช่น ทำงานหนักไม่ค่อยพักผ่อน กินอาหารขยะ(Junk Foods) เป็นประจำ เที่ยวเตร่เฮฮากินดื่มเป็นประจำ ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ฯลฯ จนสุดท้ายก็เกิดเป็นโรคในกลุ่ม NCDs ขึ้นมา


ทำไมจึงเรียกโรค NCDs ว่าโรคที่คุณสร้างขึ้นมาเอง เป็นเพราะโรคในกลุ่มนี้เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับการกิน การออกกำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับและการใช้ชีวิตให้อยู่ในสถานที่ที่อาจได้รับสารพิษที่ทำร้ายร่างกายเช่น ไปเที่ยวในสถานที่ที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีคนสูบบุหรี่(ถึงแม้เราไม่ได้สูบเองแต่การไปนั่งอยู่ในกลุ่มนั้นทำให้เราได้รับสารพิษจากควันบุหรี่ไปด้วย) ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าคุณคิดจะหลีกเลี่ยงแต่คนส่วนมากมักปล่อยให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความเคยชิน(ที่ไม่ดี) ติดตัวไป หากคุณยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้จะเป็นการลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค NCDs ได้น้อยลง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs คือกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอย่างผิดๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเช่น กินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ชอบออกกำลังกาย ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย เที่ยวเตร่-กินดื่ม นอนดึกและเครียด พอเครียดแล้วก็พึ่งยาโดยซื้อยามากินเองไม่ปรึกษาแพทย์ทำให้เกิดการกินยาพร่ำเพรื่อ ถ้าดูจากกลุ่มเสี่ยงแล้วจะเห็นว่าส่วนมากจะเป็นคนตั้งแต่วัยทำงานขึ้นไปแต่สำหรับปัจจุบันนี้แนวโน้มของโรคนี้อาจขยับขึ้นไปสู่กลุ่มคนที่อายุน้อยเนื่องจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง

การป้องกันและรักษาโรคกลุ่ม NCDs แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันให้ถูกต้องคือ กินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็มจัด แม้กระทั่งอาหารที่ปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ อาหารประเภท ปิ้ง – ย่าง – ทอด ก็ควรกินให้น้อยลงหันไปกินผักและผลไม้ให้มากขึ้น หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอและไม่เครียด หากเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพอย่าซื้อยากินเองให้ไปหาหมอเพื่อรับการรักษาและคำแนะนำที่ถูกต้อง แต่หากเกิดเป็นโรคในกลุ่ม NCDs แล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เฉพาะทางซึ่งเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ ทางที่ดีควรป้องกันไม่ให้เกิดโรคกลุ่ม NCDs จะเป็นการดีที่สุดโดยการ ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค นั่นคือการถือคติประจำใจว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” นั่นเอง

ใส่ความเห็น