ไข้กาฬหลังแอ่น อาการของโรคและวิธีป้องกัน

ปกติเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของไข้กาฬหลังแอ่น เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะยังไม่สามารถแสดงผลทำให้เป็นโรคได้ทันทีเนื่องจากร่างกายคนมีภูมิคุ้มกันคอยป้องกันอยู่ เชื้อไข้กาฬหลังแอ่นจะลอยปะปนอยู่ในอากาศและชอบอากาศร้อนชื้นสามารถติดต่อไปยังผู้คนรอบข้างได้โดยการไอ จามหรือใช้ข้าวของเครื่องใช้ร่วมกับผู้ที่มีเชื้อกาฬหลังแอ่นอยู่แล้ว โดยทั่วไปเราไม่อาจรู้ได้ว่าคนที่มีอาการไอหรือจามนั้นจะเป็นโรคอะไร บางคนอาจเป็นเพียงหวัดธรรมดาแต่บางคนอาจเป็นโรคต่างๆที่ร้ายแรงก็ได้ ดังนั้นเมื่อพบคนรอบข้างไอหรือจามควรหลีกเลี่ยงหรืออยู่ห่างๆคนๆนั้นไว้จะเป็นการปลอดภัยกว่า

คนที่จะป่วยเป็นไข้กาฬหลังแอ่นได้นั้นนอกจากจะได้รับเชื้อมาแล้วยังต้องเป็นภาวะที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ ร่างกายอ่อนแอหรือร่างกายอยู่ในภาวะที่อาจถูกโรคอื่นแทรกซ้อนได้จึงจะมีโอกาสเป็นโรคไข้กาฬหลังแอ่น กลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำได้แก่เด็กเล็กที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดี คนชราที่ความแข็งแรงของร่างกายจะถดถอยไปตามวัยและผู้ป่วยที่เป็นโรคอื่นอยู่แล้วและสภาพร่างกายก็เอื้ออำนวยให้มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง ฯลฯ คนกลุ่มนี้จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าปกติทำให้เชื้อไข้กาฬหลังแอ่นที่เข้าสู่ร่างกายสามารถแสดงผลได้เร็ว


ผู้ป่วยไข้กาฬหลังแอ่นจะมีอาการไข้สูงเมื่อไข้ขึ้นสมองจะทำให้เกิดการเกร็งตัวจนหลังแอ่นตามชื่อของโรคและจะมีอาการคล้ายโรคหวัดคือเจ็บคอและกินอาหารได้น้อย ที่สำคัญคือตามร่างกายจะมีรอยแดงตามผิวหนังเป็นจ้ำๆ ถ้าใช้นิ้วกดลงไปตรงรอยจ้ำนั้นแล้วปล่อยรอยจ้ำจะไม่หาย เมื่อไข้ขึ้นสู่สมองจนมีอาการชักเกร็งจนควบคุมตัวเองไม่ได้แม้แต่การขับถ่ายก็ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ผู้ป่วยได้รับความทรมานอันส่งผลทั้งสุขภาพกายและใจของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้กาฬหลังแอ่นนี้

ไข้กาฬหลังแอ่นจะป้องกันได้อย่างไร หากคุณต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคนรอบข้างไอและจามอันอาจทำให้คุณได้รับเชื้อมาได้เช่นกรณีที่อยู่ในลิฟท์ บนรถโดยสารสาธารณะหรือแม้แต่ในรถยนต์ส่วนบุคคลก็ตาม หากมีคนไอ-จามให้พยายามหลีกเลี่ยงและใช้มือหรือผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูกไว้ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอและไม่นำข้าวของๆคนอื่นมาใช้ หากมีอาการไข้อย่าลังเลที่จะไปพบแพทย์เพราะร่างกายของคุณอาจอ่อนแอและติดเชื้อไข้กาฬหลังแอ่นมาแล้วก็ได้

ใส่ความเห็น