Ankylosing spondylitis คือโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบ

โรคที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้น้อยลง Ankylosing spondylitis คือโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบ กระดูกสันหลังเป็นแกนกลางของร่างกายที่สำคัญ การเคลื่อนไหวของร่างกายในทุก ๆท่าไม่ว่าจะเป็นการหมุนตัวไปทางซ้าย-ขวา เอียงตัว เอี้ยวคอ ก้มตัว เงยหน้า ฯลฯ จะต้องอาศัยการขยับเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังเป็นหลัก กระดูกสันหลังและข้อกระดูกสันหลังที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถเคลื่อนไหวและขยับไปได้สะดวกในทิศทางต่างๆ ดังนั้นความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย

โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบ(Ankylosing spondylitis) เมื่อตัวข้อต่อกระดูกสันหลังเกิดการอักเสบซึ่งการอักเสบมักจะเริ่มต้นที่บริเวณข้อต่อระหว่างกระดูกสันหลังกับกระดูกเชิงกรานแล้วการอักเสบก็จะค่อยๆ กระจายไปตามแนวกระดูกสันหลัง ร่างกายจะสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาเพื่อทดแทนส่วนที่อักเสบทำให้ข้อกระดูกสันหลังและเนื้อเยื่อรอบๆ ข้อเกิดการเชื่อมติดกันมีลักษณะคล้ายปล้องไม่ไผ่ เมื่อข้อกระดูกสันหลังค่อยๆ ถูกยึดติดไว้ทำให้ข้อต่อกระดูกสันหลังเคลื่อนไหวได้น้อยลง อาการของโรคจะค่อยๆ ลุกลามไปตามแนวกระดูกสันหลัง ข้อสะโพก กระดูกคอ ข้อไหล่ ทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายได้น้อยลงเพราะการติดขัดของข้อต่อต่างๆ ทำให้การเดินไม่เป็นธรรมชาติ ยืนตัวงอ ไหล่ห่อหรือแม้แต่จะหันมองซ้าย-ขวาก็ต้องหันไปทั้งตัว ฯลฯ ทำให้เกิดปัญหากับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

อาการสำคัญของโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบคือปวดหลังมักจะปวดบริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่าง ปวดก้นและปวดข้อที่เกิดการอักเสบ นานๆไปจะก้มตัว หันศีรษะลำบากเพราะหลังและคอจะแข็งหากอาการของโรคลุกลามไปถึงข้อต่อซี่โครงก็จะทำให้การขยายตัวของปอดขยายตัวได้น้อยลงทำให้มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจไม่เต็มที่ อาการปวดหลังของผู้ป่วยโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบจะแตกต่างจากการปวดหลังธรรมดาคือการปวดหลังธรรมดาอาการจะดีขึ้นเมื่อได้หยุดพักแต่สำหรับผู้ป่วยโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบถ้าผู้ป่วยหยุดนิ่งในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆ จะทำให้อาการปวดมากขึ้นแต่เมื่อมีการขยับตัวเปลี่ยนท่าจะทำให้รู้สึกดีขึ้น

สาเหตุของโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบ(ankylosing spondylitis) ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่ามีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรมและมีปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคนี้  อาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายที่ส่งผลกระทบกับระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานผิดปกติโดยกลับมาทำลายเยื่อหุ้มกระดูก เยื่อหุ้มปอด และอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายจนทำให้เกิดการอักเสบตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคในกลุ่มรูมาติกเช่น โรคข้ออักเสบชนิดรูมาตอยด์ โรคเอสแอลอีซึ่งการอักเสบนี้ถ้าเกิดกับข้อกระดูกสันหลังก็จะทำให้เกิดเป็นโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบนั่นเอง

ใส่ความเห็น