สูตรลดน้ำหนัก (Weight Loss Plan) แบบธรรมชาติ

การลดน้ำหนักมีสูตรลดน้ำหนัก (Weight Loss Plan) ที่เป็นวิธีแบบธรรมชาติ คนส่วนมากที่ต้องการลดน้ำหนักมักใจร้อนจึงหาวิธีหรือสูตรลดน้ำหนักที่แตกต่างกันไป บางคนที่อยากลดน้ำหนักใช้วิธีกินกาแฟลดน้ำหนัก เข้าคอร์สลดน้ำหนัก โปรแกรมลดน้ำหนักหรือใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเช่น ชาลดน้ำหนัก สมุนไพรลดน้ำหนักแม้แต่กางเกงลดน้ำหนักก็มีให้เลือกใช้แต่จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน

หากจะใช้สูตรลดน้ำหนักแบบธรรมชาติต้องมีความอดทนและมีความตั้งใจจริงเพราะการใช้สูตรลดน้ำหนักแบบธรรมชาติอาจเห็นผลช้าไม่ทันใจเหมือนคนที่ใช้วิธีเข้าคอร์สลดน้ำหนักหรือใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักแต่จะใช้การควบคุมอาหารและปรับพฤติกรรมต่างๆที่มีผลต่อน้ำหนักของคุณ สูตรลดน้ำหนักแบบธรรมชาติใช้เหตุและผลที่ว่าคนที่มีน้ำหนักเกินปกติมีสาเหตุจากการกินที่มากเกินกว่าความต้องการของร่างกาย การควบคุมอาหารไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้หรือห้ามกินแต่ความหมายของการควบคุมน้ำหนักในสูตรลดน้ำหนักนี้คือกินได้แต่ต้องกินในปริมาณที่พอดีโดยดูจากความต้องการของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ

สูตรลดน้ำหนัก(Weight Loss Plan) ที่ได้ผลอย่างถาวร น้ำหนักจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆไม่ลดฮวบฮาบเหมือนกับการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก (กาแฟลดน้ำหนัก ชาลดน้ำหนัก สมุนไพรลดน้ำหนัก) ตามธรรมชาติร่างกายคนเราจะค่อยๆปรับตัวให้เคยชินกับการลดน้ำหนักตามสูตรก่อนและหากทำตามสูตรลดน้ำหนักต่อไปอย่างมีความตั้งใจและอดทนจะเห็นผลอย่างแน่นอน อีกอย่างหนึ่งน้ำหนักที่ควบคุมได้จะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากเหมือนก่อนปรับพฤติกรรม

การปรับพฤติกรรมการกินเป็นสิ่งสำคัญในสูตรลดน้ำหนักคือ อย่ากินพร่ำเพรื่อหากมีความตั้งใจในการลดน้ำหนักจริงต้องรู้จักหยุดตัวเองให้ได้ คนส่วนมากรู้ดีว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกิน อะไรที่กินได้มากอะไรที่กินได้น้อยแต่สิ่งที่เป็นปัญหาทำให้น้ำหนักเกินคือการตามใจปากไม่รู้จักควบคุมพฤติกรรมการกินให้มีความพอดี

สูตรลดน้ำหนัก (Weight Loss Plan) มีคำแนะนำที่มีประโยชน์เพื่อช่วยปรับพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตประจำวันคือ ให้เลือกกินอย่างฉลาดและมีเหตุมีผล ของโปรดที่ทำให้น้ำหนักเกินเช่น ไอศกรีม ขาหมู ฯลฯ ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้ ความจริงแล้วกินได้เพียงแต่ต้องควบคุมปริมาณคือกินเพียงแค่พอหายอยากแล้วทดแทนด้วยการกินอาหารไขมันต่ำในมื้อต่อไป นอกจากนี้ควรกินอาหารให้หลากหลายซึ่งคนที่ลดน้ำหนักไม่จำเป็นต้องกินเฉพาะผักเท่านั้น โปรตีนจากสัตว์เช่นเนื้อหมู ไก่ ปลาก็กินได้แต่อาจจะเน้นที่ปลามากหน่อย หมูก็เลือกที่ไม่ติดมันเป็นต้น

สิ่งสำคัญสำหรับสูตรลดน้ำหนักแบบธรรมชาติคือการค่อยๆสร้างความเคยชินที่ถูกต้อง จากการมีน้ำหนักเกินที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน (Eating Behavior) ที่ไม่ถูกต้องให้ค่อยๆปรับพฤติกรรมการกินโดยการค่อยๆลดพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีให้ลดลงแล้วค่อยๆเพิ่มพฤติกรรมการกินที่ดีขึ้นแทน เมื่อสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีได้จนกลายเป็นความเคยชินได้แล้วก็จะทำได้ตลอดไปโดยไม่รู้สึกว่าฝืนใจและผลที่ได้จะทำให้น้ำหนักลดลงสามารถควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่คงที่ได้เพราะพฤติกรรมที่ถูกสร้างจนกลายเป็นความเคยชินแล้วนั่นเอง

ลักษณะเดียวกันกับสูตรลดน้ำหนัก (Weight Loss Plan) แบบธรรมชาติให้ค่อยๆสร้างความเคยชินในการออกกำลังกายโดยการสร้างนิสัยตัวเองให้กระฉับกระเฉงและเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ ไม่ควรกินแล้วนอนหรือนั่งเฉยๆ นอกจากนี้ให้ปรับพฤติกรรมที่ทำประจำวันเช่น หมั่นเคลื่อนไหวร่างกายขณะนั่งทำงานอย่านั่งเฉยๆให้ยืดเส้นยืดสาย ใช้บันไดแทนลิฟต์ ใช้อุปกรณ์อัตโนมัติหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้น้อยลงแล้วเปลี่ยนเป็นการออกกำลังให้มากขึ้นแทน นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมในการพักผ่อนและพฤติกรรมอื่นๆที่โดยรวมแล้วต้องพยายามหาสิ่งที่ดีๆเข้าตัวและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะบั่นทอนสุขภาพ หากต้องการลดน้ำหนักให้เห็นผลในระยะยาวต้องพยายามสร้างพฤติกรรมที่ดีให้เป็นความเคยชินเพราะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมีผลต่อการลดน้ำหนักและสุขภาพของคุณทั้งสิ้น