Healthcare information – admin contact


การดูแลสุขภาพต้องทำอย่างจริงจังและทำทันที ทำได้โดยการมีโภชนาการที่ดี ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอและรู้อาการของโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนวิธีการดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะโรคประจำตัว

พฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่ควรปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นได้แก่ เรื่องอาหารการกินต้องพยายามกินอาหารที่มีสารอาหารให้ครบ 5 หมู่ ผักและผลไม้ที่มีวิตามิน อาหารที่ควรลด-ละ-เลิกได้แก่ อาหารที่มีรสจัด หวาน มัน เค็ม ตลอดจนพยามงดสิ่งที่ทำร้ายร่างกายเช่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม บุหรี่ ฯลฯ ควรออกกำลังกายที่เหมาะกับตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีเช่น ผู้สูงวัยอาจออกกำลังกายด้วยการเดินหรือการวิ่งช้าๆ การพักผ่อนอย่างเพียงพอจะทำให้ร่างกายมีเวลาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อกิจกรรมสำหรับวันต่อไป คนที่มีสุขภาพดีต้องดีทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์ต้องแจ่มใส ไม่เครียดเพราะโรคภัยไข้เจ็บหลายๆ โรคมักมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความเครียด แต่การเจ็บป่วยมักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเมื่อมีอาการไม่สบายจากโรคต่างๆ ควรรู้จักวิธีเบื้องต้นในการดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดี

หากมีข้อมูลการดูแลสุขภาพต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อ admin กรุณาโพสต์ลงในช่อง “ความเห็น” ด้านล่าง

ใส่ความเห็น