oa knee คือ Osteoarthritis of knee

OA knee คือโรคข้อเข่าเสื่อมหรือ Osteoarthritis of knee โรคนี้เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ กระดูกข้อต่อและกระดูกบริเวณใกล้ๆ กับข้อเข่า พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเนื่องจากสภาพร่างกายที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน สาเหตุหลักเกิดจากใช้เข่ารับน้ำหนักมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักตัวมากหรืออ้วน การทำงาOA knee is Osteoarthritis of kneeนและการใช้ชีวิตประจำวันจะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกติ ยิ่งถ้าคนๆนั้นมีอาชีพในการแบกหามหรือยกของหนักก็จะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักหรือถูกใช้งานมากกว่าปกติ นอกจากนี้กิจกรรมหรือลักษณะท่าทางที่ทำให้มีแรงกดต่อข้อเข่าอย่างมากเช่น การนั่งพับเพียบ นั่งคุกเข่า นั่งขัดสมาธิเป็นเวลานานๆ ก็ล้วนเป็นสาเหตุทำให้ข้อเข่าเสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้น

โรคข้อเข่าเสื่อม(Osteoarthritis of knee หรือ oa knee) ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้แล้วจะไม่สามารถรักษาหรือทำให้ข้อเข่าที่เสื่อมสภาพแล้วกลับมาเป็นปกติได้ สิ่งที่ทำได้คือการพยายามชะลอให้ข้อเข่าเสื่อมช้าที่สุดเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ความเสื่อมของข้อเข่าก็จะค่อยๆ รุนแรงหรือมีอาการปวดข้อเข่ามากขึ้น ผู้ป่วยที่ข้อเข่าเสื่อมมากๆ จะมีอาการปวดเข่า ข้อเข่าฝืด ข้อเข่าติด เดินไม่สะดวกทำให้ทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวันอย่างยากลำบาก

โรคข้อเข่าเสื่อมจะมีระยะของโรคเริ่มตั้งแต่เมื่อเริ่มเป็นผู้ป่วยยังสามารถเดินและทำงานใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เมื่ออาการของข้อเข่าเสื่อมเริ่มเป็นมากขึ้นผู้ป่วยจะทำงานหนักไม่ได้แล้ว ต่อมาอาการข้อเข่าเสื่อมจะหนักขึ้นจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้และสุดท้ายผู้ป่วยจะมีอาการหนักจนถึงขั้นเดินไม่ได้

ชนิดของโรคข้อเข่าเสื่อมแบ่งออกได้ 2 ชนิดคือ 1. โรคข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ(Primary knee osteoarthritis) อาการของโรคจะมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญคือ อายุที่เพิ่มมากขึ้น น้ำหนักตัวที่มากกว่าปกติและการถูกใช้งานของข้อเข่ามากน้อยเพียงใด 2. โรคข้อเข่าเสื่อมทุติยภูมิ (Secondary knee osteoarthritis) อาการของโรคจะเกิดจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับข้อเข่ามาก่อนเช่น ข้อเข่าได้รับอุบัติเหตุจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในของข้อเข่าที่ผิดปกติจนทำให้ข้อเข่าเสื่อมตามมา

อาการของโรคข้อเข่าเสื่อม ผู้ป่วยจะเริ่มปวดเข่าข้างที่ใช้งานมากกว่าปกติก่อนเช่นเริ่มปวดที่เข่าขวา ต่อมาผู้ป่วยจะลดการใช้งานเข่าข้างที่ปวด(ขวา) แล้วเปลี่ยนไปใช้งานเข่าข้างซ้ายมากกว่า สุดท้ายก็จะมีอาการปวดเข่าทั้งสองข้าง อาการปวดเข่าจะดีขึ้นเมื่อได้หยุดพักข้อเข่าและจะปวดเมื่อข้อเข่าถูกใช้งาน แต่เมื่ออาการหนักขึ้นผู้ป่วยจะรู้สึกปวดข้อเข่าแม้แต่ในเวลาหยุดพักข้อเข่า อาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมอีกอย่างคือข้อเข่าฝืด ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ป่วยตื่นนอนหรือนั่งอยู่ในท่าเดียวกันเป็นเวลานานๆ เวลาเดินทางก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าได้ทันทีต้องค่อยๆ งอเข่าหลายๆ ครั้งก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าได้

อาการกดเจ็บที่ข้อเข่า เมื่อมีการอักเสบจะพบว่าบริเวณข้อเข่าจะบวม แดง อุ่น เมื่อกดบริเวณข้อเข่าจะรู้สึกเจ็บ นอกจากนี้อาจมีเสียงกร๊อบแกร๊บในข้อเข่าขณะเคลื่อนไหวซึ่งเกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อที่ไม่เรียบเสียดสีกันตามมาด้วยผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวข้อได้น้อยลงโดยไม่สามารถเหยียดข้อเข่าให้ตรงได้ ถ้าอาการข้อเข่าเสื่อมลุกลามต่อไปอาจทำให้ข้อเข่าผิดรูป ข้อเข่าโก่งจนถึงขั้นพิการได้

ใส่ความเห็น