Osteophyte คือกระดูกงอก

Spur หรือ Osteophyte คือกระดูกงอก เป็นลักษณะเฉพาะของโรคข้อเสื่อม โดยทั่วไปเมื่อร่างกายถูกใช้งานไปนานๆ ความเสื่อมถอยของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายจะเกิดขึ้นกับทุกระบบโดยไม่มีข้อยกเว้น แน่นอนในส่วนของกระดูกและข้อต่อความเสื่อมถอยมักจะเกิดกับจุดที่ค่อนข้างจะเปราะบางก่อนนั่นก็คือข้อต่อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เมื่อมีความเสื่อมเกิดขึ้นแน่นอนโดยธรรมชาติร่างกายจะทำการซ่อมแซมโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว การซ่อมแซมกระดูกข้อนี้ร่างกายจะพยายามซ่อมแซมให้เหมือนเดิมซึ่งเป็นไปได้ยาก ผลจากการซ่อมแซมเนื้อกระดูกที่ออกมามักไม่เหมือนเดิมทำให้รูปร่างกระดูกออกมาผิดแปลกไปจากเดิมอาจเรียกได้ว่าผิดรูปหรือเสียรูปทรงจนกลายเป็นกระดูกงอก

ตำแหน่งที่กระดูกงอกอาจจะเกิดภายในข้อหรือภายนอกข้อโดยรอบก็ได้แต่โดยมากมักจะเป็นตำแหน่งขอบของข้อแต่ก็มีกระดูกงอกบางลักษณะที่เกิดขึ้นภายในตัวข้อได้เช่นกัน กระดูกงอกจะเกิดที่ตำแหน่งช่องระหว่างข้อที่มีความเสื่อมมากก่อนแล้วจะพยายามจัดตัวตามรูปร่างของข้อและมักจะงอกออกมารับกับแนวแรงที่กระทำต่อข้อ หากใช้นิ้วคลำภายนอกบริเวณตำแหน่งที่เกิดกระดูกงอกจะรู้สึกถึงการแยกตัวออกมาอย่างชัดเจนจากกระดูกเดิม แต่ในรายที่มีอาการข้อเสื่อมมากๆ ช่องระหว่างข้ออาจถูกเชื่อมติดจนเป็นเนื้อเดียวกันได้

ลักษณะของกระดูกงอกมีหลายแบบเช่น  Marginal Osteophytes บริเวณที่เกิดกระดูกงอกคือรอบๆ ข้อ ซึ่งเป็นบริเวณของข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับแรงกระแทกเลย กระดูกงอกชนิดนี้จะมีลักษณะเหมือนจงอยปากที่ยื่นออกมา ส่วนขนาดนั้นไม่แน่นอนว่าอาจจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้ Central Osteophytes เป็นกระดูกงอกที่เกิดตรงตำแหน่งภายในช่องข้อ Spondylosis deformans เป็นลักษณะกระดูกงอกที่มากผิดปกติที่เกิดที่ตำแหน่งกระดูกสันหลัง  Ankylosing Hyperostosis(AH) เป็นลักษณะของกระดูกงอกที่มากจนข้อไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะถูกยึดติด ฯลฯ

ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมเมื่อเกิดกระดูกงอกแล้วในระยะท้ายๆ ของโรคสิ่งที่จะเกิดผลตามมาคือช่องข้อแคบ (Joint space narrowing) ข้อติดจนเคลื่อนไหวไม่สะดวกหรือขยับข้อไม่ได้ ปกติการแคบลงของช่องข้อจะเกิดกับตำแหน่งที่มีแรงกดมากระทำมากที่สุดหากเป็นข้อเข่าจะเกิดขึ้นกับช่องข้อด้านใน เป็นต้น

สิ่งที่ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมควรตระหนัก ควรดูแลสุขภาพและใช้งานร่างกายอย่างระมัดระวังเพราะเมื่ออายุมากขึ้นการเสื่อมถอยของร่างกายจะแสดงออกมามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่คน สำหรับคนที่ดูแลสุขภาพดีก็อาจจะช้าหน่อย โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่เป็นไปตามวัยเมื่อเป็นแล้วไม่สามารถฟื้นคืนสภาพให้กลับมาเหมือนเดิมได้ สิ่งที่ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมจะทำได้ก็คือการชะลอให้อาการของโรคเกิดขึ้นหรือมีผลกระทบกับตัวผู้ป่วยเองให้น้อยที่สุด

ใส่ความเห็น