นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ขอแจ้งให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์  http://zoneplus.net  ทราบว่าทางเว็บไซต์จะมีการเก็บข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของผู้เข้าเยี่ยมชมให้กับบุคคลอื่น รวมไปถึงการเก็บและส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านระบบ cookies ในโปรแกรม web browser ของผู้เข้าเยี่ยมชมแต่ละราย.