Rheumatoid arthritis คืออะไร

Rheumatoid arthritis คือ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของโรครูมาติก(กลุ่มของโรคที่ส่งผลกระทบกับข้อและเข้ออักเสบรูมาตอยด์นื้อเยี่อเกี่ยวพัน) จุดเด่นของโรคนี้คือจะมีการอักเสบจะเกิดขึ้นบริเวณรอบ ๆ ข้อต่อกระดูก ข้อสันหลัง ข้อนิ้วมือนิ้วเท้า แต่เนื่องจากสาเหตุสำคัญของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์นั้นคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติในลักษณะที่ทำลายอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ดังนั้นการอักเสบจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกระบบในร่างกาย

ผลกระทบของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีต่ออวัยวะส่วนอื่นๆ ได้แก่ ปอด หัวใจ ผิวหนัง ตา ไขกระดูก เส้นประสาท หลอดเลือด กล้ามเนื้อ ฯลฯ แต่ก็มีผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์จำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้มีอาการเกี่ยวกับข้อแต่อาการจะเกิดกับระบบอื่นๆ ในร่างกายแทน

อาการที่เด่นชัดของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่เกิดขึ้นกับข้อโดยเฉพาะข้อมือและข้อนิ้ว การอักเสบจะทำลายเยื่อหุ้มข้อทำให้ปวดและบวมจนเส้นเอ็นที่ยืดกล้ามเนื้อ กระดูกอ่อน กระดูกข้อต่อถูกทำลายทำให้บริเวณข้อต่อบิดเบี้ยวและผิดรูปไป อาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์จะค่อยๆ เป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งอาจใช้เวลานานหลายเดือน ลักษณะเฉพาะของโรคนี้ที่ทำให้ผู้ป่วยถึงกับพิการก็คือการอักเสบตามข้อและระบบต่างๆ ของร่างกายนั่นเองที่หากอาการลุกลามมากขึ้นจากที่ทำให้พิการก็จะเป็นอันตรายร้ายแรงได้

อาการข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่เกิดกับข้อได้แก่ ข้อฝืดโดยเฉพาะเวลาตื่นนอนหรือนั่งนิ่งๆ เป็นเวลานานทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก จะมีอาการปวดข้อ ข้อบวมแดง อาการเหล่านี้จะเกิดกับข้อต่างๆ ในร่างกายไม่ว่าจะเป็น ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อศอก ที่เห็นเด่นชัดก็คือ ข้อมือและข้อนิ้วต่างๆ นอกจากนี้อาจเกิดปุ่มเนื้อนิ่มๆ ตามจุดที่มีการเสียดสีบ่อยๆ เช่น ข้อนิ้วมือ ปุ่มนี้เรียกว่า ปุ่มรูมาตอยด์(Rheumatiod nodules). ในส่วนของการอักเสบที่เกิดกับกล้ามเนื้อจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้ผู้ป่วยไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายทำให้กล้ามเนื้อลีบตามมา ระยะที่มีการอักเสบผู้ป่วยจะมีไข้เล็กน้อย ไม่ค่อยอยากทานอาหารทำให้อ่อนเพลียและน้ำหนักลด ส่วนอาการอักเสบที่เกิดกับระบบอื่นๆ ได้แก่ ม่านตาอักเสบ ตาขาวอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ต่อมน้ำเหลืองโต จำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นต้น

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์(Rheumatoid arthritis) ยังไม่ทราบสาเหตุของโรคที่แน่ชัดอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและการที่ร่างกายไวต่อการตอบสนองสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วเช่นการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติจนทำให้เกิดการอักเสบไปตามระบบต่างๆ ของร่างกาย

ใส่ความเห็น