โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis , Urinary tract infection)

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) เป็นโรคที่มีโอกาสเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย คนที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากมีเชื้อแบคทีเรียเล็ดรอดเข้าไปถึงกระเพาะปัสสาวะจนทำให้เกิดการอักเสบ ทั้งนี้สาเหตุหลักๆมักเกิดจากการอั้นฉี่จนทำให้เชื้อโรคสามารถเดินทางย้อนกลับไปยังกระเพาะปัสสาวะได้ นอกจากนี้พฤติกรรมการเช็ดทำความสะอาดหลังถ่ายหนักแล้วหากเช็ดย้อนศรคือปาดจากข้างหลังย้อนมาข้างหน้าจะทำให้เชื้อโรคจากช่องทวารหนักมีโอกาสเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายขึ้น

อาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบคือจะปวดปัสสาวะบ่อยแต่การถ่ายปัสสาวะแต่ละครั้งจะกะปริบกะปรอยและปวดท้องน้อย ตอนที่ถ่ายปัสสาวะเสร็จแล้วจะปวดแสบท่อปัสสาวะอาจมีเลือดปนออกมากับปัสสาวะได้ ปัสสาวะของผู้ป่วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีปริมาณเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติและอาจพบเชื้อที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบนั้น บางทีต้องทำการตรวจด้วยการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะหรืออาจต้องตรวจเลือดควบคู่กันไปด้วย


การป้องกันและวิธีปฏิบัติตนเพื่อรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะ ที่สำคัญอันดับต้นๆคืออย่าอั้นฉี่หรือกลั้นปัสสาวะโดยเด็ดขาดและให้ดื่มน้ำมากๆเพื่อร่างกายจะได้ถ่ายปัสสาวะซึ่งทำให้เชื้อโรคหลุดออกมาพร้อมกับปัสสาวะด้วย พยายามรักษาความสะอาดของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศอย่าให้อับชื้น เมื่อเข้าห้องน้ำทำธุระเสร็จแล้วให้เช็ดทำความสะอาดจากข้างหน้าไปด้านหลัง ควรรู้ไว้ด้วยว่ากระเพาะปัสสาวะที่อักเสบหากไม่รีบรักษาให้หายขาดอาจเกิดการลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงได้เช่น ไต ซึ่งจะทำให้กรวยไตอักเสบหรือหากเกิดในผู้ชายอาจทำให้เกิดการอักเสบที่ต่อมลูกหมากได้

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis , Urinary tract infection) เป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ยากหากผู้ป่วยไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆ หากรู้สาเหตุของโรคแล้วควรรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรักษาโรคให้หายขาดโดยเร็วหากปล่อยให้เรื้อรังอาจมีภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆตามมา โรคภัยไข้เจ็บไม่เข้าใครออกใครอย่าประมาทจะดีที่สุด