อาการโรคปอดเป็นอย่างไร

เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีอาการโรคปอด ปอดทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยนำก๊าซออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่ร่างอาการของโรคปอดกายผ่านทางเซลล์และนำเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของเสียออกจากร่างกายโดยผ่านทางลมหายใจออก กระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซทั้งสองชนิดต้องใช้ปอด ถ้าปอดมีปัญหาจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ทำให้ปอดทำงานได้น้อยลงกว่าปกติก็จะเกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายเช่น ต้องหายใจแรงขึ้นหรือถี่ขึ้นเพื่อให้ได้ก๊าซออกซิเจนที่เพียงพอ

ปอดเป็นอวัยวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ถ้าเราอยู่ในที่มีสภาวะแวดล้อมที่เป็นมลพิษเช่น อยู่ใกล้คนที่กำลังสูบบุหรี่ อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ในเมืองใหญ่ที่มีควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ฯลฯ ร่างกายจะสูดเอาสารพิษที่มีอยู่ในอากาศเข้าไปทำให้ปอดต้องทำงานหนัก พอนานๆ ไปปอดจะเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อจนเนื้อปอดถูกทำลายเกิดเป็นโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับปอดได้

โรคปอดจะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ 1. โรคปอดที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน  2. โรคปอดเรื้อรัง  โรคปอดแบบเฉียบพลันจะเกิดจากเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับปอดโดยตรงเช่นการเกิดอุบัติเหตุทำให้ปอดได้รับอันตรายหรือปอดติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทำให้เกิดโรคเช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ปอดอักเสบ วัณโรค เป็นต้น โรคปอดแบบเฉียบพลันนี้หากมีการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องการรักษาจะใช้เวลาไม่นาน ส่วนโรคปอดเรื้อรัง เนื่องจากเป็นมานานจนเรื้อรังจึงเป็นโรคที่รักษาไม่หาย สิ่งที่ทำได้คือการพยายามควบคุมอาการของโรคไม่ให้กำเริบขึ้นมาให้ผู้ป่วยสามารถอยู่กับโรคนี้ไปได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหืด โรคหลอดลมโป่งพองเป็นต้น

อาการโรคปอด ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับปอด ปัญหาที่เกิดขึ้นคือระบบทางเดินหายใจจะถูกรบกวน การทำงานของปอดจะทำงานได้น้อยลงทำให้ร่างกายได้รับก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอ อาการโรคปอดที่สังเกตได้ง่ายที่สุดคือ การไอซึ่งอาจจะไอแบบแห้งๆ หรือไอแบบมีเสมหะก็แล้วแต่สาเหตุของโรค อาการของโรคที่เกี่ยวกับปอดที่สังเกตได้อีกอย่างคือผู้ป่วยจะหายใจลำบาก เหนื่อย หอบและหายใจถี่ๆ ผู้ป่วยอาจมีอาการไข้หากติดเชื้อไวรัสทำให้เป็นปอดบวม ผู้ป่วยอาจมีอาการเจ็บหน้าอกในลักษณะที่เจ็บเฉพาะที่คือเจ็บตรงตำแหน่งที่ปอดมีปัญหา(อักเสบ) เท่านั้น การเจ็บหน้าอกของผู้ป่วยโรคปอดจะไม่มีการเจ็บร้าวไปยังแขน หากอาการหนัก(ปอดอักเสบมาก) ร่างกายจะขาดออกซิเจนทำให้เกิดอาการเขียวคล้ำบริเวณริมฝีปาก เล็บ นิ้วมือและเท้า  สุดท้ายจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจและระบบทางเดินหายใจทำให้เกิดภาวะการหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคปอดคือ การติดเชื้อและการสูบบุหรี่ การติดเชื้อไวรัสเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดทำให้เป็นโรคไข้หวัดและในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำจะมีการติดเชื้อราที่ปอด ส่วนการสูบบุหรี่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคถุงลมโป่งพองและโรคมะเร็งปอด