Lung cancer คือมะเร็งปอด

Lung cancer คือโรคมะเร็งปอด เป็นโรคที่ตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆได้ยากเพราะอาการของโรคมะเร็งปอดในระยะแรกๆ จะไม่มีอาการที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ผู้ป่วยมะเร็งปอดส่วนมากจะรู้โรคมะเร็งปอด - lung cancerตัวก็ต่อเมื่ออาการลุกลามเข้าสู่ระยะที่ 3 แล้วซึ่งโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้น้อยมากแต่ถ้าโชคดีตรวจพบมะเร็งปอดในระยะแรกๆ โอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็มีมากขึ้น  การตรวจวินิจฉัยมะเร็งปอดทำได้ยากเพราะการเอ็กซเรย์ทรวงอกแบบปกตินั้นมีข้อจำกัด ถ้าก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตรโอกาสที่จะตรวจพบมีน้อยมาก การเอ็กซ์เรย์แบบธรรมดาจะตรวจพบมะเร็งก็ต่อเมื่อก้อนมะเร็งนั้นมีขนาดใหญ่แล้วซึ่งก็หมายถึงว่าอาการของโรคได้เข้าสู่ระยะที่อันตรายและยากต่อการรักษาให้หายขาดได้ยากแล้ว

วิธีตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งปอด อาจทำได้โดยวิธีการเอ็กซ์เรย์แบบพิเศษที่เรียกว่า การเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ(Low Dose CT Scan) เนื่องจากการเอ็กซ์เรย์ทรวงอกแบบทั่วไป(Chest X-ray) มีความละเอียดไม่เพียงพอที่จะตรวจพบก้อนมะเร็งขนาดเล็กที่อาจถูกบังจากอวัยวะใกล้เคียง ดังนั้นวิธี LDCT นี้จึงเป็นวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดที่มีประสิทธิภาพดีกว่าการเอ็กซ์เรย์ธรรมดาเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนว่า คนที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับปัจจัยเสี่ยงไม่จำเป็นว่าต้องเป็นมะเร็งปอดอย่างแน่นอนแต่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดได้มากกว่าคนที่ไม่ได้รับปัจจัยเสี่ยงเท่านั้น ปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆ ก็คือการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันจากบุหรี่จากคนรอบข้าง คนที่สูบบุหรี่จัดจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 20 เท่า แต่อย่าคิดว่าไม่สูบบุหรี่แล้วจะไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดเพราะถึงแม้จะไม่สูบบุหรี่แต่ถ้าไปนั่งอยู่ในบริเวณที่มีคนสูบบุหรี่เช่นมีเพื่อนร่วมงานที่สูบบุหรี่ก็จะได้รับควันบุหรี่ทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้เหมือนกัน ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ก็คือการได้รับสารพิษจากมลภาวะและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเช่น ควันจากท่อไอเสีย ไอระเหย สารเคมี สารหนู ฯลฯ ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้ทั้งสิ้น

โรคมะเร็งปอด เป็นการเจริญเติบโตของเซลล์ปอดในแบบที่ร่างกายควบคุมไม่ได้ เซลล์มะเร็งมีการลุกลามไปอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงแล้วยังมีโอกาสแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกายด้วยการแพร่กระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองและระบบกระแสโลหิต มะเร็งปอดแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 1. ชนิดเซลล์ขนาดเล็ก(Small cell lung cancer) 2. ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก(Non-small cell lung cancer) มะเร็งปอดที่พบส่วนมากประมาณ 80-85 % จะเป็นมะเร็งชนิดที่ 2 นี้ซึ่งยังแบ่งย่อยออกไปเป็นชนิดย่อยๆ ได้อีก 3 ชนิดคือ 2.1 Squamous cell carcinoma ที่สามารถพบได้บริเวณเยื่อบุผิวของหลอดลม 2.2 Large cell carcinoma สามารถพบได้บริเวณผิวนอกของเนื้อปอด และ 2.3 Adenocarcinoma บริเวณที่จะพบเซลล์มะเร็งชนิดนี้คือที่ต่อมสร้างน้ำเมือกของปอด

อาการมะเร็งปอด ในระยะแรกๆ จะไม่มีอาการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน มีผู้ป่วยจำนวนน้อยที่ถูกตรวจพบ(โดยบังเอิญ)ในระยะนี้จากการเอ็กซ์เรย์ทรวงอกในการตรวจร่างกายประจำปี อาการของมะเร็งปอดจะเริ่มจากการไออาจจะไอแห้งหรือไอแบบมีเสมหะ แต่อาการไอจะไม่หายแต่จะไอมากขึ้นและกลายเป็นไอแบบเรื้อรัง ต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หายใจหอบ เหนื่อยอยู่ตลอดเวลา น้ำหนักตัวลดลงและอาการจะหนักขึ้นหากมะเร็งปอดได้ลุกลามไปสู่อวัยวะใกล้เคียงทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา