ผลไม้สำหรับคนเป็นเบาหวาน

คนที่เป็นเบาหวานต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ แม้แต่เรื่องผลไม้ที่มีความเข้าใจกันอย่างไม่ถูกต้องว่าคนเป็นเบาหวานให้ควบคุมอาหารที่เป็นแป้งและน้ำตาลส่วนผัก-ผลไม้นั้นสามารถกินได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผลไม้ก็มีคุณสมบัติที่เหมือนอาหารทั่วไปคือ มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบจะมากน้อยก็แล้วแต่ชนิดของผลไม้นั้นๆ การกินผลไม้โดยไม่มีการควบคุมก็เป็นสาเหตุทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าปกติได้ ดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานต้องควบคุมการกินอาหารฉันใดก็ต้องควบคุมการกินผลไม้ด้วยฉันนั้น

สำหรับการควบคุมการกินผลไม้ของคนที่เป็นเบาหวาน ในขั้นต้นควรทราบก่อนว่า ผลไม้แต่ละชนิดมีปริมาณน้ำตาลอยู่ภายในแตกต่างกันไป เราสามารถแบ่งกลุ่มผลไม้สำหรับคนเป็นเบาหวานออกได้เป็น 3 กลุ่มโดยใช้ปริมาณน้ำตาล(ความหวาน)ที่อยู่ภายในตัวผลไม้เป็นเกณฑ์นั่นคือ 1.ผลไม้ที่มีความหวานมาก(น้ำตาลเยอะ)ควรหลีกเลี่ยง  2. ผลไม้ที่มีความหวานปานกลางที่กินได้แต่ต้องควบคุมปริมาณและ 3.ผลไม้ที่หวานน้อยเพื่อเป็นแนวทางควบคุมปริมาณการกินผลไม้สำหรับคนเป็นเบาหวาน

กลุ่มผลไม้ที่ต้องห้ามสำหรับคนเป็นเบาหวาน(ไม่ควรรับประทาน) นั่นคือผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเช่น ทุเรียน มะขามหวาน น้อยหน่า มะม่วงสุก ขนุน ละมุด ลำไย เงาะ พุทราจีนแห้ง อินทผาลัม ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงผลไม้ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นการอบแห้ง เชื่อม กวน บรรจุกระป๋อง ฯลฯ เพราะการแปรรูปจะมีการเติมน้ำตาลลงไปอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานควรงดหรือหลีกเลี่ยงผลไม้ในกลุ่มนี้โดยเฉพาะ

กลุ่มผลไม้ที่คนเป็นเบาหวานกินได้อย่างจำกัด ถึงแม้ผลไม้ในกลุ่มนี้จะมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่ากลุ่มแรกแต่ปริมาณน้ำตาลในผลไม้กลุ่มนี้ยังค่อนข้างสูงอยู่ ดังนั้นคนเป็นเบาหวานก็สามารถกินได้แต่ต้องควบคุมปริมาณการกิน เช่น กล้วย ส้ม ลองกอง องุ่น มะม่วงดิบ ชมพู่ แตงโม มะละกอ สัปปะรด ฯลฯ หากคนเป็นเบาหวานต้องการกินผลไม้ในกลุ่มนี้ก็สามารถกินได้แต่ไม่ใช่ว่ากินได้อย่างสบายไร้การควบคุมเพราะหากทำเช่นนั้นปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงจะตามมาอย่างแน่นอน

กลุ่มสุดท้ายคือผลไม้สำหรับคนเป็นเบาหวาน ปริมาณน้ำตาลในผลไม้กลุ่มนี้จะน้อยกว่าสองกลุ่มแรก(หวานน้อย)และผลไม้กลุ่มนี้จะมีปริมาณไฟเบอร์สูงซึ่งมีคุณสมบัติช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและทำให้อิ่มเร็ว ผลไม้ในกลุ่มนี้ได้แก่ แอปเปิ้ล ฝรั่ง แก้วมังกร มะเฟือง เป็นต้น ผลไม้ในกลุ่มนี้คนเป็นเบาหวานสามารถกินได้ในปริมาณที่มากกว่าผลไม้ในสองกลุ่มแรก แต่ถึงอย่างไรสิ่งสำคัญสำหรับคนเป็นเบาหวานที่ต้องฝึกให้เป็นนิสัยประจำตัวเลยคือการระมัดระวังเรื่องอาหารการกิน ไม่ว่าจะเป็นอาหารพวกแป้ง น้ำตาล เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ตลอดจนเครื่องดื่มทุกชนิดเพราะเมื่อคุณเป็นเบาหวานแล้วคุณต้องอยู่กับมันตลอดชีวิตที่เหลืออยู่จึงควรเลือกที่จะควบคุมและอยู่กับเบาหวานอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควร.