Osteoarthritis คือ โรคข้อเสื่อม (OA)

หลายๆ คนสงสัยว่า Osteoarthritis คืออะไร บางทีก็เห็นคำว่า OA ซึ่งนั่นก็คือคำย่อของ Osteoarthritis ที่หมายถึง “โรคข้อเสื่อม” นั่นเอง โรคข้อเสื่อมนี้เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งบริเวณข้อที่เสื่อมส่วนมากจะเป็นข้อเข่า ข้อสะโพกและข้อมือ เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปหรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นโรคที่มักเกิดกับผู้สูงอายุหรือคนที่มีความชราที่สังขารย่อมร่วงโรยไปตามกาลเวลา ร่างกายที่ใช้งานมานานกว่า 50 ปีบางคนที่ดูแลสุขภาพดีก็อาจจะเป็นโรคนี้ช้าหน่อยหรือถึงเป็นโรคข้อเสื่อมแต่ก็ไม่รุนแรงมากนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบกับร่างกายมากน้อยแตกต่างกันไป

ปัจจัยที่มีผลทำให้เป็นโรคข้อเสื่อมได้มากที่สุดคือ อายุ โรคข้อเสื่อมจะพบในผู้สูงอายุมากถึง 85% เลยทีเดียวเพราะร่างกายที่ใช้งานมานานย่อมเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา เซลล์กระดูกอ่อนจะมีอัตราเสื่อมหรือถูกทำลายมากกว่าอัตราการสร้างและซ่อมแซมทำให้อายุเป็นปัจจัยสำคัญของโรคข้อเสื่อม

โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) ยังมีปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคได้อีกเช่น อาชีพ คนที่มีอาชีพใช้แรงงานต้องยกของหนักทำให้บริเวณข้อได้รับผลกระทบรุนแรงมากบ้างน้อยบ้าง ทำให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเสื่อมได้เร็วกว่าคนที่มีอาชีพอื่น นอกจากนี้น้ำหนักร่างกายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคข้อเสื่อมเร็วหรือช้าเนื่องจากคนที่น้ำหนักมาก(อ้วน) กระดูกและข้อต่างๆ ก็จะรับน้ำหนักมากขึ้นทำให้ต้องทำงานหนักในการแบกรับน้ำหนักของร่างกายทำให้ข้อเสื่อมได้เร็วกว่าคนที่มีรูปร่างผอม

พฤติกรรมการใช้ชีวิตก็ทำให้ข้อเสื่อมช้าหรือเร็วได้เช่นกัน คนที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวมากและส่งผลกระทบต่อข้อกระดูกมาก คนที่ชอบหักนิ้ว หักข้อเล่นหรือคนที่เคยประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อไม่ว่าจะเป็นข้อเข่า ข้อมือก็ตามจะทำให้ผิวหุ้มข้อกระดูกอ่อนถูกทำลายอย่างมากทำให้มีอาการข้อเสื่อมได้ในเวลาต่อมา โรคข้อเสื่อมหากเกิดบริเวณข้อเข่าจะเรียกอีกอย่างว่า โรคข้อเข่าเสื่อม(OA knee)

การเสื่อมของข้อจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ส่วนมากผู้ป่วยจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเกิดอาการปวดข้อแล้ว การดำเนินของโรคข้อเสื่อมจะเริ่มจากการที่กระดูกอ่อนผิวข้อถูกทำลายซึ่งอาจเกิดจากการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันที่ทำให้ข้อต้องรับน้ำหนักอยู่เป็นประจำเมื่อนานๆ เข้าร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมหรือสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อขึ้นมาให้ทันกับการถูกทำลายจากการใช้งานได้จึงเป็นสาเหตุทำให้ข้อเสื่อมทำให้รู้สึกปวดข้อเป็นๆ หายๆ และจะปวดมากเมื่อข้อเกิดการอักเสบและบวม Osteoarthritis คือโรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่เป็นไปตามวัยดังนั้นหากดูแลรักษาสุขภาพดีๆ ก็จะช่วยชะลอและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคุณได้มากทีเดียว