Sleep apnea คืออะไร

Sleep apnea คือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การหยุดหายใจนี้จะเกิดขึ้นหลายครั้งในคืนหนึ่งๆ และเกิดขึ้นเป็นระยะๆ แต่ละครั้งอาจเกิดขึ้นเป็นเวลาไม่กี่วินาทีจนถึงเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายนาทีสลับกับการหายใจตามปกติ เราสามารถสังเกตอาการของคนที่มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับได้เช่น อาการนอนกรนจะพบได้มากในคนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งลักษณะการนอนกรนจะเกิดเป็นช่วงๆ และจะมีการสำลักร่วมด้วยต้องให้คนที่นอนอยู่ด้วยกันเป็นคนสังเกตจึงจะรู้และในระหว่างวันเวลาทำงานคนที่เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจะมีอาการง่วงมากผิดปกติเหมือนคนนอนไม่เต็มอิ่ม หงุดหงิดง่ายและสมาธิสั้น

อาการของคนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ที่พอจะสังเกตได้นอกจากอาการนอนกรนและสำลักเหมือนขาดอากาศหายใจแล้วอาจมีอาการเพิ่มเติมเช่น เหงื่อออก คอแห้ง เมื่อตื่นนอนจะรู้สึกเจ็บคอ ปวดศีรษะ อาการเหล่านี้โดยรวมแล้วจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่งผลกระทบไปถึงการทำงานอีกด้วย

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับมี 2 ลักษณะคือ 1. Obstructive sleep apnea คือภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจ แม้ว่าจะมีการพยายามหายใจอยู่ตลอดเวลาแต่อากาศก็ไม่สามารถผ่านเข้าออกทางจมูกและปากได้เพราะปัจจัยทางกายภาพของทางเดินหายใจส่วนบนผิดปกติเช่น กล้ามเนื้อเพดานอ่อน ลิ้นไก่และโคนลิ้นหย่อนจนอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้นอนกรนจนเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ  2. Central sleep apnea คือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับที่เกิดจากความผิดปกติของการสั่งงานของสมอง

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับพบได้มากในคนอ้วนที่มีน้ำหนักตัวมากหรือคนที่มีลักษณะทางกายวิภาคที่เอื้อต่อการอุดกั้นทางเดินหายใจเช่น กล้ามเนื้อเพดานอ่อน ขากรรไกรมีขนาดเล็ก ต่อมทอนซิลใหญ่กว่าปกติ โดยเฉพาะคนอ้วนจะมีปริมาณเนื้อเยื่อในลำคอมากเนื้อเยื่อที่หย่อนยานอาจทำให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจได้ง่าย เมื่อเกิดภาวะหยุดหายใจชั่วขณะระดับออกซิเจนในเลือดจะลดลงส่วนระดับคาร์บอนไดออกไซด์จะสูงขึ้นทำให้สมองส่งสัญญาณไปกระตุ้นกล้ามเนื้อในทางเดินหายใจส่วนบนทำให้ภาวะการหายใจกลับมาเป็นปกติแต่ก็ทำให้ตื่นและรู้สึกตัวเป็นช่วงๆ หลับไม่สนิท

อันตรายจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับ นอกจากทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย หงุดหงิดเพราะนอนไม่พอแล้ว คนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมองและโรคอ้วนอีกด้วย ที่อันตรายไปกว่านั้นคือ การนอนไม่พออาจทำให้เกิดอาการวูบชั่วขณะและถ้าการวูบเกิดขึ้นในขณะที่กำลังทำงานกับเครื่องจักรหรือขับรถยนต์อาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้ บางคนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่มีอาการนอนหลับๆ ตื่นๆ จากภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับก็ไปซื้อยานอนหลับมากินเองเพื่อหวังจะให้นอนหลับยาวตลอดคืน แต่ยานอนหลับบางชนิดก็ออกฤทธิ์กดประสาทอย่างแรงจนส่งผลไปลดการกระตุ้นที่สมองสั่งเมื่อระดับออกซิเจนในเลือดลดลงอาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้