Anti aging medicine คืออะไร

Anti aging medicine คือเวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นศาสตร์ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์เวชศาสตร์ชะลอวัยคืออะไรรวมโดยเน้นที่การดูแลสุขภาพ(เน้นในรายละเอียด)แบบป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเพื่อชะลอการเสื่อมถอยของร่างกาย ฟื้นฟูสุขภาพและปรับสมดุลในระบบต่างๆ ของร่างกายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย

เวชศาสตร์ชะลอวัยคือศาสตร์ที่จะเน้นการดูแลสุขภาพแบบป้องกัน แม้คุณจะไม่มีอาการของโรคใดๆ ก็ตามแต่หากจากการตรวจร่างกายอย่างละเอียด(ตรวจเลือด ตรวจการทำงานของอวัยวะต่างๆ ตรวจภาวะภูมิแพ้แอบแฝง ตรวจระดับกรดอะมิโน กรดไขมันจำเป็น ระดับแร่ธาตุ-วิตามิน ตลอดจนสารต้านอนุมูลอิสระและระดับฮอร์โมนต่างๆ ฯลฯ) การพูดคุย(ซักประวัติ)กับแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยอาจทำให้ทราบว่าร่างกายของคุณมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างทั้งในเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย การพักผ่อน สภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคุณ ฯลฯ เพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันของคุณอาจทำให้คุณมีความเสี่ยงหรือแนวโน้มที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะให้คำแนะนำและช่วยวางแผนการดูแลรักษาสุขภาพที่เหมาะสมให้กับคุณโดยเฉพาะเท่านั้น

ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Anti aging medicine คือคนส่วนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณไม่ให้เหี่ยวย่นก่อนวัย เป็นการดูแลสุขภาพผิว ใบหน้าให้ดูอ่อนกว่าวัยเท่านั้น ซึ่งนั่นเป็นเพียงผลลัพธ์ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ได้จากเวชศาสตร์ชะลอวัย แต่เนื้อหาสาระจริงๆ เวชศาสตร์ชะลอวัยเป็นสิ่งที่ช่วยปรับปรุงให้การทำงานในทุกระบบของร่างกายให้ทำงานได้อย่างเกื้อหนุนกันและเต็มประสิทธิภาพ

เมื่อเวลาผ่านไป วัยเปลี่ยน อายุเริ่มมากขึ้น ร่างกายจะเริ่มมีความเสื่อมถอยเกิดขึ้น ตัวคุณเองย่อมทราบดีว่าร่างกายเริ่มมีความผิดปกติแต่ความผิดปกตินั้นอาจยังไม่ปรากฏชัดจนสามารถระบุได้ว่าเป็นอาการของโรคใดโรคหนึ่ง(เช่นอาการเหนื่อยล้า ไม่สดชื่น หงุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุที่อาจเกิดจากระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง) เมื่อไปปรึกษาแพทย์ทั่วไปก็จะไม่ทราบสาเหตุเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นโรคอะไร แต่เวชศาสตร์ชะลอวัยจะค้นหาอย่างละเอียดจนพบที่มาของความผิดปกติโดยให้ความสำคัญกับทุกๆ องค์ประกอบและดูแลทุกระบบของร่างกายเพื่อนำข้อมูลในทุกๆ ด้านมาวิเคราะห์และหาคำตอบเพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบรอบด้านอย่างมีระบบ

ระดับฮอร์โมนเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยน ตัวอย่างเช่น เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นระบบและเซลล์ต่างๆ ในร่างกายก็จะทำหน้าที่ได้น้อยลง รวมทั้งการสร้างฮอร์โมนต่างๆ ด้วย ความสำคัญของฮอร์โมนคือช่วยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้เป็นไปตามปกติแต่เมื่ออายุมากขึ้นการสร้างฮอร์โมนจะลดลง ระดับฮอร์โมนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่ออายุเลยวัยกลางคนจนย่างเข้าสู่วัยชราและแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมมีผลกระทบกับระบบต่างๆ ของร่างกายในด้านลบเช่น ระบบการย่อยและเผาผลาญอาหารที่ลดลง ศาสตร์ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะช่วยค้นหาสาเหตุและให้คำแนะนำในการปรับให้ระดับฮอร์โมนกลับมาอยู่ในระดับที่ดีเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพที่สาเหตุไม่ใช่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ฮอร์โมนที่สำคัญในร่างกายได้แก่ Testosterone , Estrogen, Progesterone, DHEA, Thyroid Hormone, Growth Hormone เป็นต้น การตรวจทางเวชศาสตร์ชะลอวัยจะทำให้ทราบระดับของฮอร์โมนแต่ละชนิดว่ามีมากน้อยเพียงใด มีความสมดุลหรือไม่เพื่อหาวิธีปรับฮอร์โมนให้อยู่ในระดับที่สมดุลอันจะส่งผลให้การทำงานของร่างกายเป็นไปตามปกติ นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น

เวชศาสตร์ชะลอวัย(Anti aging medicine) จึงเป็นเหมือนแผนที่ด้านสุขภาพที่จะบอกให้คุณทราบว่าสภาพร่างกายของคุณในปัจจุบันเป็นอย่างไรและช่วยวางแผนการเดินทางต่อไปโดยเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไป.