โรคหัวใจหมายถึงอะไร

ความหมายของโรคหัวใจ เมื่อพูดถึง “โรคหัวใจ” จำเป็นต้องพูดรวมไปถึง “โรคหลอดเลือด” ด้วยเพราะเหมือนกับว่าทั้งสองสิ่งนี้เป็นของคู่กันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้. ความหมายของโรคหัวใจจึงหมายถึงโรคทุกโรคที่ส่งผลกระทบต่อระบบของหัวใจแต่โดยส่วนมากแล้วมักจะพูดรวมว่า “โรคหัวใจและหลอดเลือด” ซึ่งหมายถึงโรคอะไรก็ตามที่มีผลต่อระบบของหลอดเลือดและหัวใจ

อาการที่เกิดขึ้นจากโรคหัวใจจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องทำการพูดคุยกับผู้ป่วยโรคหัวใจเพื่อซักประวัติและอาการอย่างละเอียดรวมไปถึงการตรวจร่างกายอย่างละเอียดทั้งตัวอีกด้วย ทั้งนี้อาจรวมถึงการตรวจแบบพิเศษอื่นๆ ด้วยเช่น การเอ็กซ์เรย์หรือการนำเลือดและปัสสาวะไปตรวจสอบเพื่อความแน่ใจทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง

โรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะที่เรียกว่าหัวใจยกตัวอย่างเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือหัวใจวายนั่นเอง ถ้าหัวใจไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ตามปกติซึ่งก็คือการสูบฉีดเลือดที่เป็นการนำเอาสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย นั่นก็หมายถึงโรคหัวใจนั่นเอง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมีทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่น ครอบครัวของท่านมีประวัติของบรรพบุรุษป่วยเป็นโรคหัวใจ อายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกับการเป็นโรคหัวใจเช่นกัน นอกจากนี้เรื่องเพศก็เป็นอีกปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากเพศชายเป็นเพศที่พบว่ามีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคหัวใจมากกว่าเพศหญิง ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้เช่น การกินอาหาร พฤติกรรมการดื่มและสูบบุหรี่ ความเครียด ความอ้วน ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง ปริมาณไขมันในเลือดสูง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจที่สามารถควบคุมได้โดยการปรับพฤติกรรมการกินอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตประจำวัน ฯลฯ

โรคหัวใจหมายถึงโรคต่างๆที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย เมื่อเราทราบว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทำให้เกิดโรคหัวใจแล้ว สิ่งที่ควรทำคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันให้ห่างไกลจากการเกิดโรคหัวใจซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีและดีกว่าการมาหาทางรักษาโรคหัวใจเมื่อเป็นโรคนี้ขึ้นมาแล้ว ดังนั้นจงคิดไว้เสมอว่า กันไว้ดีกว่าแก้ ก่อนจะแย่เพราะโรคหัวใจ

ใส่ความเห็น